Media na działce

Media na działce

W dzisiejszych czasach trudno jest sobie wyobrazić dom bez prądu, wody czy kanalizacji. Dostępność mediów przydaje się już na placu budowy, ale przede wszystkim nie sposób bez nich mieszkać.

Media na działce oznaczają dostęp do wody, gazu, energii elektrycznej, systemu oczyszczania ścieków i drogi.
Aby proces przyłączenia mediów odbył się sprawnie, a koszty zakupu działki zostały właściwie oszacowane - każdy inwestor powinien poznać procedury postępowania i podstawowe definicje.

Co to znaczy działka uzbrojona i nieuzbrojona?
Osoby budujące dom powinny zapewnić sobie na działce, tak zwane media. "Media na działce oznaczają dostęp do wody, gazu, energii elektrycznej, systemu oczyszczania ścieków i drogi. Podstawowe uzbrojenie działki to dostęp do drogi i do energii elektrycznej – te warunki należy spełnić, aby móc na danej działce wybudować dom" – mówi Konrad Wąsik z Pracowni Projektowej APA z Mińska Mazowieckiego, Ekspert Budowy SILKA YTONG.

Nieruchomości gruntowe, które inwestorzy zamierzają przeznaczyć na budowę domu, ze względu na dostęp do mediów, można umownie podzielić na działki uzbrojone i nieuzbrojone. "Działka uzbrojona ma umowy z gestorami, czyli ma przyłącze prądu, gazu, wodociągu oraz ewentualnie przyłącze kanalizacyjne. Natomiast działka nieuzbrojona nie ma umów z gestorami, ale może znajdować się w obrębie i bliskości mediów" – wyjaśnia Aneta Wojtyńska z warszawskiej Pracowni Goldprojekt.pl, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

"Działka uzbrojona to nie tylko taki teren, na którym faktycznie dostępne są wszystkie media, ale także ten, w którego bliskim sąsiedztwie takie sieci i media się znajdują, a inwestor nieznacznym nakładem starań finansowych może się do tych sieci podłączyć" – uzupełnia Dariusz Niklewski z pracowni projektowej PROKOM OLSZTYN, Ekspert Budowy SILKA YTONG.

Działka uzbrojona od nieuzbrojonej różni się także ceną. "Działka uzbrojona, która jest przygotowana do rozpoczęcia procesu budowlanego, jest zazwyczaj zdecydowanie droższa. Inwestor jednak powinien pamiętać o tym, że może kupić działkę nieuzbrojoną w korzystnej cenie, ale sam proces dozbrajania może przebiegać nawet latami i być bardzo kosztowny. Jeśli inwestorowi zależy, aby szybko się wybudować, powinien kupić działkę uzbrojoną" – radzi Danuta Piotrowska z olsztyńskiej firmy Twoja Budowa, ekspertka budowy SILKA YTONG.

W finalnej kalkulacji ceny działki należy więc uwzględnić także koszty doprowadzenia mediów. "Zdarza się, że inwestor sądzi, że kupił tanio działkę, ale później okazuje się, że należy poprowadzić ponad 200 m przyłącza prądu i wody, co znacząco podnosi koszty całego przedsięwzięcia - cena za metr działki może wzrosnąć nawet podwójnie. Bardzo ważne jest więc, aby warunki podłączania poznać przed zakupem działki" – tłumaczy Irena Betlejewska z firmy Presto z Brodnicy, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

Inwestor, zanim stanie się właścicielem danej nieruchomości gruntowej, powinien sprawdzić warunki podłączenia również z powodów technicznych. "To, że blisko drogi przebiega sieć wodociągowa, nie znaczy, że podłączenie się do niej będzie łatwe. Może to być sieć wysokiego ciśnienia, która jest tylko siecią przesyłową i nie wolno do niej wykonywać przyłączy. Podobnie jest w przypadku gazu i energii elektrycznej" – przestrzega Ryszard Babik z Pracowni Projektowej ARCO z Nowej Rudy, Ekspert Budowy SILKA YTONG.

Informacje o tym, czy wybrana działka jest uzbrojona znajdują się w mapie zasadniczej, którą można uzyskać w Urzędzie Kartografii i Geodezji. Aby dowiedzieć się o warunkach przyłączania mediów, należy udać się do odpowiedniej jednostki administracyjnej.

Jak podłączyć media?

Pierwsze kroki inwestor powinien skierować do instytucji, które zarządzają sieciami. "Należy zapytać lub złożyć wniosek o warunki przyłączenia, można też wstępnie przed zakupem działki spróbować dowiedzieć się, czy na danym terenie jest możliwe przyłączenie się do sieci" – mówi Iwona Dawid z zielonogórskiej pracowni projektowej FORUM, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

Aby móc starać się o doprowadzenie mediów na działkę, należy uregulować kwestie własnościowe dotyczące nieruchomości gruntowej. "Przy składaniu wniosku o podpięcie danych sieci inwestor powinien przedstawić akt notarialny, a więc dowód własności działki, lub inny tytuł prawny do dysponowania gruntem na cele budowlane" – tłumaczy Danuta Piotrowska z olsztyńskiej firmy Twoja Budowa, ekspertka budowy SILKA YTONG.

Aby wybór działki okazał się strzałem w dziesiątkę, należy dokładnie sprawdzić ją pod względem bliskości mediów oraz warunków ich podłączenia.

"Inwestor powinien również wypełnić wniosek i złożyć mapkę, którą można zakupić w urzędzie, chyba że niektóre jednostki wymagają dostarczenia mapy do celów projektowych" - dodaje Iwona Dawid zielonogórskiej pracowni projektowej FORUM, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

Aby uzbroić działkę należy udać się do odpowiednich instytucji i złożyć wnioski o warunki techniczne przyłączy. "W celu uzyskania przyłączu prądu na działce należy złożyć odpowiedni wniosek do zakładu energetyki na danym terenie, oraz dołączyć szereg dokumentów m.in. mapę zasadniczą, która wskazuje, w jakiej odległości od działki znajduje się linia energetyczna, akt własności działki oraz niekiedy wypis z rejestru gruntów" – wylicza Aneta Wojtyńska z warszawskiej Pracowni Goldprojekt.pl, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

Kwestia podłączenia prądu została uregulowana poprzez prawo energetyczne. "Na podstawie umowy z gestorem energii inwestor wpłaca ustaloną przez ministra opłatę przyłączeniową, w zamian, za którą gestor ma wykonać przyłącze do granicy działki (zakończone skrzynką ZK), od której inwestor samodzielnie wykonuje przyłącze do budynku, czyli Wewnętrzną Linię Zasilającą (WLZ)" – wyjaśnia Ryszard Babik z Pracowni Projektowej ARCO z Nowej Rudy, Ekspert Budowy SILKA YTONG.

Procedura w przypadku podłączania gazu i kanalizacji przebiega podobnie. "Najpierw warto udać się do zakładu gazowniczego i zapytać, czy taka sieć będzie realizowana do granic naszej działki. Jeśli są możliwości, inwestor występuje z wnioskiem i podobnie jak w zakładzie energetycznym płaci standardową opłatę przyłączeniową. Dobrze mieć ze sobą, oprócz aktu własności działki, także mapę do celów projektowych" – mówi Danuta Piotrowska z olsztyńskiej firmy Twoja Budowa, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

"Natomiast do wniosku o wydanie warunków wodociągowo-kanalizacyjnych trzeba podłączyć dwa egzemplarze mapy zasadniczej i wypełnić wniosek, w którym określone będą takie informacje jak: zużycie wody, liczba mieszkańców, czy też pobory wody (wanna, ubikacja, natryski)" – twierdzi Irena Betlejewska z firmy Presto z Brodnicy, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

Aby uzyskać pełne informacje na temat procedur uzyskiwania przyłączy na działce warto również zgłosić się do lokalnego eksperta.

Oceń artykuł
4,75 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Polecamy Ci również

Zobacz także