Jak zabezpieczyć się przed różowym szumem?

Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych to obecnie zagadnienie stawiane już niemal na równi z izolacyjnością termiczną.

Jak zabezpieczyć się przed różowym szumem? - zdjęcie 1Problem właściwego oddzielenia akustycznego przegród dotyczy szczególnie budynków wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej. Jak go rozwiązać?
Wymagania co do izolacyjności akustycznej zawarte są w normie PN-B-02151-3:1999, do której, choć nie bezpośrednio, odwołuje się również Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pomimo, że z definicji norma PN-B-02151-3:1999 nie jest obowiązkowa do stosowania, to jej przywołanie w Rozporządzenie obliguje projektantów do projektowania przegród budowlanych zgodnie z jej postanowieniami.

Najczęściej chyba spotykanym przypadkiem przegród o wymaganej wysokiej izolacyjności akustycznej są ściany wewnętrzne, oddzielające mieszkania od innych mieszkań, a także korytarzy i klatek schodowych. Wymagana wartość izolacyjności akustycznej wynosi w tym przypadku 50 dB.

W celu poprawnego zaprojektowania tego rodzaju ścian, projektanci poszukują materiałów o wysokiej gęstości, aby uzyskać przegrody o wysokiej masie powierzchniowej. Najcięższym materiałem na ściany są bloki wapienno-piaskowe (silikatowe), które często stają się naturalnym wyborem.

Bardzo duża gęstość bloków wapienno-piaskowych sprawia, że ściany między mieszkaniami można wznosić z bloków o grubości 18 cm.

Wskaźniki i wartości
Ściany z bloków wapienno-piaskowych SILKA E18A to przegrody o wysokiej izolacyjności akustycznej RA1R = 51 dB. Wartość współczynnika RA1R określana jest na podstawie badań laboratoryjnych, które wyznaczają wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej RW oraz wskaźniki adaptacyjne C i Ctr. Wartości C i Ctr uwzględniają akustyczne „zachowanie się” przegrody ze względu na rodzaj hałasu: odpowiednio bytowy (tzw. „różowy szum”) lub komunikacyjny.

W przypadku ścian wewnętrznych do obliczenia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany przyjmuje się wskaźnik C ze względu na hałas bytowy, a także dodatkowo poprawkę -2 dB. Wartość ta uwzględnia dokładność pomiarów laboratoryjnych oraz niedokładności wykonawstwa.

Sama wartość RW ma jedynie charakter wskaźnika dodatkowego, który dopiero należy zweryfikować ze względu na rodzaj hałasu i możliwość bocznego przenoszenia dźwięku.

Izolacyjność akustyczną ścian wewnętrznych, którą należy przyjąć do projektowania należy zatem obliczyć ze wzoru: RA1R = RW + C - 2.

Większa powierzchnia, szybsze wykonanie
Bloki wapienno-piaskowe pozwalają na osiągnięcie wymaganej izolacyjności akustycznej ścian w większości projektowanych przypadków. Bardzo ważnymi zaletami bloków SILKA E18A jest przy tym ich stosunkowo mała szerokość oraz łatwość wznoszenia ścian. Bloki pozwalają na spełnienie wymagania R’A1 ≥ 50 dB przy ścianie grubości 18 cm. Trudno o cieńszą ścianę murową, która mogłaby spełnić ten warunek. Dzięki temu architekt ma większe pole manewru przy projektowaniu i, co równie ważne, może zaprojektować mieszkania o większej powierzchni. 
Jak zabezpieczyć się przed różowym szumem? - zdjęcie 2
Jednocześnie murowanie z tego typu bloków przebiega szybciej niż w przypadku innych elementów, jak pustaki ceramiczne czy betonowe. Bloki muruje się za pomocą zaprawy do cienkich spoin, zaś dzięki połączeniu na pióro i wpust nie trzeba wypełniać spoin pionowych. Jednocześnie bloki E18A wyposażone są w uchwyty montażowe, za które łatwo się je przenosi.

Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin sprawia, że budowa jest czystsza, a ściana zawiera znacznie mniej wilgoci technologicznej.

Oceń artykuł
4,33 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także