Jak budować ściany szczelnie akustycznie?

Jak budować ściany szczelnie akustycznie?

Właściwa izolacyjność akustyczna ścian jest jednym z ważnych elementów gwarantujących komfort mieszkania. O jej zachowaniu decyduje kilka istotnych czynników.

cicha ściana z bloczków OptirocKomfort akustyczny

Jeszcze kilkanaście lat temu problem izolacyjności akustycznej ścian nie był szeroko rozumiany i rozpoznany. Jednak obecnie sytuacja zmieniła się – na rynku dostępny jest szeroki wybór materiałów, pozwalających budować domy o coraz lepszych parametrach technicznych i użytkowych, a producenci materiałów budowlanych deklarują parametry izolacyjności akustycznej swoich wyrobów. Jednocześnie różnorodność materiałów wymusza na wykonawcach ciągłe poszerzanie ich wiedzy.

Badania izolacyjności akustycznej

Niestety same parametry materiałów budowlanych nie gwarantują osiągnięcia odpowiednich cech w realizowanych obiektach. Dlaczego tak jest? Badania izolacyjności akustycznej wykonuje się w warunkach laboratoryjnych. Między dwoma komorami budowana jest przegroda. Jej wykonawcy nie pracują pod presją czasu, bloczki i pustaki są łączone na pełną spoinę,a poszczególne elementy są bardzo dokładnie dociskane do siebie. Do tego dochodzi szczelne wypełnienie połączenia danej ściany z innymi przegrodami oraz dokładnie nałożony tynk, często o znacznej grubości. Dla tak skonstruowanej ściany przeprowadza się badania izolacyjności akustycznej i określa się współczynnik Rw. Tę wartość należy pomniejszyć o poprawkę C lub Ctr (w zależności od tego, czy ściana jest przegrodą wewnątrz budynku czy na zewnątrz) i odejmuje się 2 dB (badania w warunkach laboratoryjnych). Ponadto, w przypadku ścian wewnętrznych, odejmuje się od 1 do 6 dB, ze względu na zjawisko tzw. przenoszenia bocznego. Po uwzględnieniu wszystkich tych działań otrzymywana jest wartość R’A1, czyli wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej przegrody wewnętrznej budynku. To on jest uwzględniany w normie budowlanej określającej wymagania stawiane przegrodom budowlanym. Norma PN-B-02151-03:1999 określa, że ściany wewnętrzne między mieszkaniami muszą osiągnąć wskaźnik R’A1 nie mniejszy niż 50 dB.

Jak osiągnąć komfort akustyczny budynku?

Komfort akustyczny i związana z nim izolacyjność przegród jest kwestią, której znaczenie jest coraz częściej dostrzegane. Aby zachować odpowiednią izolację akustyczną ścian należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

 • Przed przystąpieniem do prac związanych z budową przegrody należy dokładnie zapoznać się z wytycznymi producenta danego materiału. Przede wszystkim konieczne jest sprawdzenie, czy łączenie na pióro-wpust zapewni odpowiednią izolacyjność akustyczną. Najlepszym sposobem zapewnienia izolacyjności akustycznej jest bowiem murowanie na tzw. pełną spoinę poziomą i pionową.
 • Ściany należy łączyć za pomocą wiązań murarskich (sztrab, strzępi), najlepiej zespalać ze sobą co drugą warstwę i unikać metalowych łączników.
 • Należy zapewnić odpowiednie wypełnienie szczeliny między ścianą a stropem. Wykonuje się to w następujący sposób:
  najpierw należy otynkować ścianę z jednej strony, po wyschnięciu tynku od drugiej strony w szczelinę wcisnąć wełnę mineralną (nie należy stosować styropianu, ani pianki montażowej). Kolejnym krokiem jest otynkowanie ściany z drugiej strony. Można tu również zastosować systemowe rozwiązania z taśmami i kitami.
wypełnienie szczeliny między ściana a stropem oraz wykonanie dylatacji między jastrychem a ścianą
 • Gniazd i puszek instalacyjnych wpuszczanych w ścianę nie należy instalować na ścianach między mieszkaniami, w tym samym miejscu, po obu stronach ściany.
 • Przepusty instalacji rurowych powinno się dodatkowo doszczelniać elastycznymi masami. Warto unikać rur przyłączeniowych grzejników z jednego pionu do dwóch, sąsiadujących przez ścianę mieszkań.
 • Bez zgody projektanta nie wolno zmieniać rodzaju tynków wewnętrznych. Wprowadzenie lżejszego i cieńszego tynku gipsowego na ścianę, na której zalecono tynk cementowo-wapienny, skutkuje obniżeniem masy powierzchniowej nawet o 30-40 kg, a to obniża izolacyjność przegrody.
 • Montując płyty gipsowo-kartonowe na przegrodach, trzeba unikać montażu na tzw. placki, czyli nie pozostawiać w przekroju przegrody pustek, które działają jak „pudła rezonansowe”.
 • Wykonując jastrych posadzkowy, należy dokładnie odizolowywać go taśmami od wszystkich ścian, aby wyeliminować materiałowe przenoszenie boczne z podłogi na ścianę.

bloczki akustyczne są produkowane w wersjach 18 i 18g Keramzytobeton gwarancją izolacyjności akustycznej

Nie wszystkie materiały ścienne zapewniają odpowiednią izolacyjność akustyczną przegród. Do nielicznych wyrobów, które osiągają wskaźnik R’A1 ≥ 50 dB przy grubości ściany 18 cm + tynk są bloczki keramzytobetonowe. I to one właśnie, od kilku lat, są powszechnie stosowane do budowy ścian między mieszkaniami.
W systemie budowania na bazie Leca® KERAMZYTU właściwą izolacyjność akustyczną osiągnięto dzięki wprowadzeniu na rynek dwóch typów bloczków o takich samych wymiarach (38 x 18 x 24 cm), lecz różnym ciężarze. Lżejsze bloczki, o wadze 23 kg, są przeznaczone pod tynk cementowo-wapienny, cięższe (26 kg) – pod tynk gipsowy. Różnica w wadze bloczków w zależności od tynku wynika z konieczności zachowania odpowiedniej masy ściany (wpływa to na jej parametry akustyczne). Tynk cementowo-wapienny jest cięższy (zastosowana obustronnie warstwa o grubości 1,5 cm zwiększa masę ściany o 57 kg/m²), natomiast tynk gipsowy o grubości 1 cm to dodatkowo zaledwie 20 kg/m². Pamiętajmy, że zmniejszenie ciężaru przegrody prowadzi do pogorszenia izolacyjności akustycznej ścian.
Surowa ściana o grubości 18 cm i wykończona tynkiem, wzniesiona w tym systemie, jest obecnie najcieńszą przegrodą, spełniającą wymagania izolacyjności akustycznej dla ścian między mieszkaniami.

Tabela

Tabela zawiera wyniki badań akustycznych dla:

 • ściany z Bloczków Termo Optiroc 18 (waga 23) i pokrytej tynkiem cementowo-wapiennym
 • ściany z Bloczków Optiroc 18 g (waga 26 kg), pokrytej tynkiem gipsowym

Jak budować ściany szczelnie akustycznie? - zdjęcie 4

* Minimalna wymagana izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych w budynkach wielorodzinnych R’A1 = 50 dB (PN-B-02151-3:1999 tab. 2 wiersz 1, kol. 5)

Dodatkowa przestrzeń w budynku

Mniejsza grubość ściany to większa powierzchnia użytkowa pomieszczeń. W przypadku ścian wzniesionych z bloczków Termo Optiroc, grubość otynkowanej przegrody wynosi 20-21 cm, natomiast ściany budowane z innych materiałów mają grubość 27-28 cm. Różnica wynosi więc 7 cm w przypadku jednej ściany. Przegrody z bloczków keramzytobetonowych tworzą zatem nie tylko ciche pomieszczenia, ale i większe niż realizowane w innych systemach.

najcieńsza przegroda między mieszkaniami z bloczków 18

Podsumowując należy podkreślić, że dla uzyskania odpowiednich parametrów izolacyjności, niezwykle ważne jest staranne wykonanie przegrody. Nieszczelne spoiny, niestaranne połączenie murów, źle wykonana izolacja między ścianą a stropem, zbyt cienka warstwa tynku – te wszystkie elementy mogą zmniejszyć izolacyjność akustyczną o kilka decybeli. A pamiętajmy, że badanie akustyki przegród podczas odbioru budynku jest coraz bardziej popularne i niestarannie wykonane prace mogą przysporzyć kłopotów.

Do jakich prac używałeś keramzytu?

do budowy domu (bloczki i pustaki)
wynik głosowania
14,9%
do wykonania podłogi na gruncie
wynik głosowania
11,6%
do wykonania drenażu wokół budynku
wynik głosowania
10,5%
do wykonania izolacji stropu
wynik głosowania
10,5%
do wykonania stropodachu
wynik głosowania
5,2%
do wykonania zielonego dachu
wynik głosowania
2,2%
do wykonania lekkiego betonu
wynik głosowania
5,2%
do prac remontowych
wynik głosowania
8,2%
do prac ogrodniczych
wynik głosowania
15,7%
jeszcze nie używałem keramzytu
wynik głosowania
16%

Ilość oddanych głosów: 268

Więcej informacji o zastosowaniu keramzytu
kontakt z doradcą technicznym:
tel. 505 172 089
e-mail: keramzyt.weber@saint-gobain.com

Domy z keramzytu – dowiedz się więcej

Oceń artykuł
5,00 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Katarzyna Laszczak

Źródło: Weber Leca

Polecamy Ci również

Zobacz także