Instytut Techniki Budowlanej - szkolenia

Instytut Techniki Budowlanej - szkolenia

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez Instytut Techniki Budowlanej.

Instytut Techniki Budowlanej

Instytut Techniki Budowlanej prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe, których celem jest dbałość o jakość i bezpieczeństwo polskiego budownictwa, a także zapewnienie komfortu użytkownikom obiektów budowlanych. W ramach swojej działalności ITB zajmuje się m.in. wykonywaniem badań materiałów, wyrobów i konstrukcji budowlanych; wydawaniem krajowych aprobat, certyfikatów i rekomendacji technicznych, a także europejskich ocen technicznych. Wykonuje ekspertyzy i wydaje orzeczenia oraz opracowuje opinie naukowo-techniczne. Ważny aspekt działania ITB stanowi współpraca z jednostkami badawczymi w Polsce i na świecie, jak również rozpowszechnianie wiedzy.

Oferta szkoleniowa ITB:

Szkolenie Termin
Seminarium szkoleniowe "Wymagania techniczno-użytkowe i identyfikacyjne wyrobów przeznaczonych do wykonywania izolacji powłokowych, tzn. podpłytkowych w rozumieniu normy PN-EN 14891:2012
i grubowarstwowych - w rozumieniu normy PN-EN 15814+A1:2013-04"
09-10.10.2014
Seminarium szkoleniowe "Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót" 13.10.2014
Seminarium szkoleniowe "Odbiory elewacji w świetle obowiązujących norm
i warunków technicznych"
14.10.2014
Kurs "Projektowanie systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych" 20-22.10.2014
Kurs „Wprowadzenie do projektowania według Eurokodów z uwagi
na warunki pożarowe”
29-31.10.2014
Seminarium szkoleniowe "Beton i jego składniki w świetle zmian aktualnych norm" 04.11.2014
Seminarium szkoleniowe "Wyroby budowlane - warunki znakowania CE / B" 06.11.2014
Seminarium szkoleniowe "Stolarka otworowa okienna – wymagania w świetle aktualnych norm i przepisów” 12.11.2014
Kurs "Laborant w laboratorium betonu i kruszyw" 17-20.11.2014
Kurs "Zakładowa kontrola produkcji betonu i wyrobów betonowych. Zasady oceny zgodności" 26-28.11.2014
Seminarium szkoleniowe "Drewno lite i klejone dla budownictwa” 05.12.2014
Kurs "Laborant w laboratorium betonu i kruszyw" 23-26.02.2015
 Kurs „Technologia i projektowanie betonu” 23-27.03.2015
Kurs „Kruszywa” 20-21.04.2015

Oferta szkoleń dostępna na stronie www.itb.pl

Oceń artykuł
5,00 / 1 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Katarzyna Laszczak

Źródło: Instytut Techniki Budowlanej

Polecamy Ci również

Zobacz także