Fundamenty pośrednie

Fundamenty pośrednie

Dom na palach? Brzmi jak początek bajki? Tymczasem to jeden ze sposób na trudne warunki gruntowe.

badania gruntoweNiekiedy jest tak, że domu nie da się posadowić na tradycyjnym fundamencie. Wszystko zależy od warunków gruntowych, a te bywają różne w zależności od rejonu kraju. Czasami są niesprzyjające: gdy grunt jest częściowo podmokły, bo wody gruntowe są wysoko,
i za mało nośny tradycyjny fundament może nie przenieść wszystkich obciążeń. Jeśli bardzo zależy nam na tym, by budować akurat na tej, a nie innej działce, grunt można zagęścić lub wzmocnić go specjalnym zaczynem cementowym. Czasami się go wymienia: usuwa grunt nasypowy i zastępuje gruntem zagęszczonym (można zagęścić piaskiem, żwirem, pospółką, piaskiem z cementem lub chudym betonem). Nie zawsze takie rozwiązanie się sprawdzi. Innym sposobem na trudne warunki gruntowe jest posadowienie domu na studniach, palach lub ścianach szczelinowych. Najczęściej wybieranym sposobem są pale. Choć tego typu prace nie należą do najtańszych, wbrew obiegowej opinii nie zapłacimy za nie fortuny.
Wybór posadowienia zawsze powinien być poprzedzony badaniami wykonanymi przez geotechnika. A budowę warto zlecić firmie, która ma doświadczenie w tego typu pracach, bo roboty muszą być prowadzone i kontrolowane przez specjalistę.

Po co nam fundament?

Na fundamentach oparta jest cała konstrukcja domu. Muszą być wykonane solidnie, bo inaczej ściany budynku popękają, a woda gruntowa łatwo przeniknie do pierwszych kondygnacji. Zawsze powinny być umieszczone poniżej strefy przemarzania gruntu, czyli na głębokości od 80 do 140 cm, zależnie od rejonu kraju. Jeśli chcemy mieć piwnicę, muszą być jeszcze niżej. Aby je wykonać, trzeba wiedzieć, jaka jest nośność gruntu – sprawdzi to geotechnik za pomocą specjalnych badań. Jeśli się okaże, że warstwa nośna jest głęboko, co najmniej na 3-4 m, trzeba wykonać specjalny fundament pośredni.

kopanie fundamentów

Kiedy robi się fundamenty pośrednie na palach?

Robi się je wtedy, gdy grunt jest za mało nośny i odkształcony, np. przez odpady komunalne lub jest za mało stabilny. Taką sytuację mamy wtedy, gdy dom chcemy wybudować na skarpie, zboczu, uskoku czy nasypie. Fundamenty pośrednie robi się także wtedy, gdy trzeba wzmocnić istniejący fundament, bo np. został uszkodzony przez powódź. Czasami wykonuje się je po to, by przenieść obciążenie na głębsze warstwy podłoża.
To, czy fundamentowanie zostanie wykonane właściwie zależy od wielu czynników, w tym m.in. od:

  • materiału z jakiego zostały zrobione pale, ich sztywności i wymiarów;
  • technologii i sposobu przeprowadzenia robót – ważne jest, by prace nie przebiegały za wolno, otwór był odpowiednio zabezpieczony, by użyto właściwego betonu i zachowano ustaloną kolejność prac;
  • jakości mieszanki betonowej;
  • rodzaju gruntu i poziom wód gruntowych, a co się z tym wiąże stopnia wilgotności gruntu.

wiercenia na placu budowyNa czym to polega?

Posadowienie na palach to specjalny sposób fundamentowania. Pale, najczęściej żelbetowe lub betonowe, rzadziej stalowe lub drewniane, umieszcza się w ziemi na głębokości 8-10 m, w specjalnie wydrążonych otworach. Zalewa się je betonem, ale wcześniej trzeba wykonać zbrojenie.
Pale mogą mieć różne wymiary. Ich długość zależy od tego, na jakiej głębokości jest grunt nośny, a ten czasami może wystąpić dopiero na
18 m. Powinny mieć średnicę co najmniej 30 cm (jeśli jest mniejsza, mówimy wtedy o mikropalach). Należy rozstawić je tak, by odległości między nimi wynosiły 50-100 cm. Trzeba przy tym pamiętać, że pale nie są oparciem pod ściany. To dopiero na nich robi się stopy, ławy lub płyty fundamentowe. Jeśli na palach będą oparte ławy fundamentowe, pale powinny być rozmieszczone w dwóch rzędach – albo symetrycznie, albo mijankowo. Decydując się na wykonanie fundamentów pośrednich na palach, nie trzeba rezygnować z piwnicy.

Kolejność prac

Krok pierwszy – badania podłoża: określenie poziomu poszczególnych warstw gruntu oraz poziomu wód gruntowych.
Krok drugi – wiercenia próbne wykonane po to, by określić i dobrać ich wielkość do warunków gruntowo-wodnych oraz oszacować gęstość rozstawu (odległość między palami zależy od obciążeń budowli).
Krok trzecie – umieszczanie pali. Robi się to na dwa sposoby: jeśli są to pale prefabrykowane – wbija, wkręca lub wwierca, jeśli nie – betonuje na miejscu budowy.
Krok czwarty – zbrojenie i betonowanie podwaliny czyli elementu, który będzie przenosił obciążenia zewnętrzne na wszystkie pale. Najczęściej używa się do tego betonu B15.

 

Oceń artykuł
5,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Aleksandra Kuśmierczyk

Zdjęcia: Geotest

Polecamy Ci również

Zobacz także