EUROKODY w konstrucjach drewnianych

EUROKODY w konstrucjach drewnianych

mapa Europy i swobodny przepływ towarówPodstawowym celem Unii Europejskiej jest wolny przepływ osób i towarów w obrębie jej państw/członków.

Obecnie odbywa się to praktycznie bez limitów, unia monetarna czy wolność przemieszczania się w strefie Schengen są tego najlepszym przykładem. Do tej pory przepływ towarów budowlanych był jednak utrudniony, dlatego Unia Europejska postanowiła na podstawie Traktatu rzymskiego z 1975 roku stworzyć CEN - Europejską Komisję Standaryzacji.

Członkami CEN są Narodowe Instytuty Normalizacji krajów Unii oraz Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA). CEN opracował kompletny zestaw Norm dla wykorzystanie cywilnego i w inżynierii budowlanej nazwanych EUROKOD, które zastąpiły wszystkie Krajowe Normy (np. PN). Ułatwiło to w ramach UE obrót i zastosowanie materiałów budowlanych.

eurokodyEUROKODY - struktura

EUROKOD 5 czy zamiennie EN 1995 zawiera Normy dla konstrukcji drewnianych. Inne to np. EN 1994 - Konstrukcje żelbetowe, EN 1993 – Stal.

W 2010 roku wszyscy członkowie UE wprowadzili w życie EUROKODY, które zastąpiły Normy Krajowe np. w Polsce normy ITB.

Załączniki krajowe

Narodowe Instytuty Normalizacji zgodziły się na wprowadzenie jednolitej zasady projektowania konstrukcji drewnianych według metody stanów granicznych, która określa poziom bezpieczeństwa wymagany dla danego projektu. Musi on spełniać 2 podstawowe kryteria:

  1. Graniczny stan ostateczny - konstrukcja nie może uleć zawaleniu, kiedy zostanie osiągnięte najwyższe zaprojektowane obciążenie (ochrona zdrowia i życia ludzi jako najwyższy cel);
  2. Graniczny stan użytkowalności - konstrukcja musi pozostać funkcjonalna w trakcie normalnego użytkowania, a standardowe warunki jak wibracje czy ruchy płyt stropowych nie spowodują dyskomfortu użytkowania.

Innymi słowy: KONSTRUKCJA MUSI BYĆ BEZPIECZNA I FUNKCJONALNA.

Aby umożliwić funkcjonowanie EUROKODÓW, każdy kraj członkowski określa Parametry Krajowe takie jak współczynniki bezpieczeństwa czy warunki klimatyczne w Załączniku krajowym (NA).

EUROKOD 5 (PN-EN 1995-1-1) wraz z Załącznikiem krajowym NA AC:2006 jest od 04.2010 r. jedyną obowiązującą normą dla projektowania konstrukcji drewnianych w Polsce.

Przykład: dla domu zaprojektowanego i wzniesionego w Krakowie jedyną normą jest EUROKOD wraz z polskim Załącznikiem krajowym NA.

znak CEProdukty ze znakiem CE

Konstrukcje nośne są generalnie złożone z różnych komponentów/elementów konstrukcyjnych, gdzie wykonawca musi być pewien, że poszczególne produkty (np. krokwie, gwoździe, wkręty czy łączniki ciesielskie) wypełniają określone standardy ETA (Europejskiej Aprobaty Technicznej), które są ściśle powiązane z EUROKODAMI. To potwierdza, że produkt wypełnia podstawowe wymagania dotyczące Dyrektywy Budowlanej (CPD) i jest bezpieczny dla określonego zastosowania. Jest to zawsze uwidocznione na produkcie znakiem CE.

mocowaniaMocowania

Do normy EUROKOD5 wprowadzono drogą powołania normę EN14592 dotyczącą mocowań konstrukcji drewnianej i w związku z tym łączniki typu gwoździe, zszywki czy wkręty otrzymują deklaracje zgodności po niezależnych testach ich własności mechanicznych takich jak: wytrzymałość gwoździa na wyciąganie, wytrzymałość na przeciąganie łba, odporność drutu na rozciąganie czy uplastycznienie.

Tylko wypełnienie tych norm oraz instalacja aparatów pomiaru jakości w trakcie produkcji uprawnia producenta do umieszczenia znaku CE na produkcie lub opakowaniu.

Projektowanie konstrukcji drewnianych według EUROKOD5

Konstrukcje drewniane są zaprojektowane według:

  • obciążeń bocznych, które powodują odkształcenia łączników takie jak ugięcie,
  • obciążeń osiowych takich jak wyrywanie z podłoża,
  • kombinacji obu obciążeń.

prawidłowe mocowanieschemat mocowania zgodny z normą Eurocod

 

Dodatkowo EUROKOD5 zawiera szczegółowy opis stosowania mocowań: odległości od siebie, głębokość penetracji w podłożu oraz ich odporności na korozje.ITW Calculation Software 2.01 dla projektantów konstrukcji drewnianych Dlatego też inżynier/projektant może swobodnie wybierać mocowania konstrukcji drewnianej w obrębie normy EUROKOD 5

Istnieją również oprogramowania takie jak ITW Calculation Software 2.01 dla projektantów konstrukcji drewnianych.

 

 

Oceń artykuł
4,75 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Marta Balcerowska

Źródło: Paslode

Polecamy Ci również

Zobacz także