Energooszczędne ściany

11
Energooszczędne ściany

Podstawą budownictwa energooszczędnego jest zminimalizowanie zapotrzebowania na energię pierwotną. Szacuje się, że około 75% energii dostarczanej do budynków konwencjonalnych, tzn. spełniających podstawowe wymagania izolacyjności termicznej, przypada na ogrzanie lub chłodzenie powietrza wewnętrznego.

Podstawą osiągnięcia niskiego zapotrzebowania na energię jest wzniesienie ścian o możliwie niskim współczynniku przenikania ciepła U. Materiałem przeznaczonym do wznoszenia energooszczędnych ścian jednowarstwowych są bloczki YTONG ENERGO. Dzięki doskonałej termoizolacyjności bloczki z betonu komórkowego YTONG są obecnie najpopularniejszym materiałem budowlanym stosowanym do wznoszenia ścian jednowarstwowych. Taki rodzaj ściany wznosi się zdecydowanie szybciej, niż ściany dodatkowo ocieplane. Roboty murowe związane ze ścianami jednowarstwowymi z bloczków YTONG można zakończyć już w 2 tygodnie.

Bloczki YTONG ENERGO to ciepła i jednocześnie wytrzymała odmiana betonu komórkowego PP2/0,35. Porowata struktura bloczków sprawia, że ściany z bloczków YTONG ENERGO charakteryzują się współczynnikiem przenikania ciepła U = 0,19 W/(m²·K), przy grubości 48 cm oraz U = 0,25 W/(m²·K) przy grubości 36,5 cm, dzięki czemu nie wymagają ocieplenia.

Dokładność, z jaką wykonywane są bloczki YTONG oraz łączenie powierzchni bocznych (czołowych) w systemie pióro-wpust, sprawia, że do murowania niezbędna jest jedynie niewielka ilość zaprawy do cienkich spoin SILKA-YTONG do łączenia spoin poziomych (wspornych). Podczas, gdy grubość spoin w murach z elementy łączonych zwykłą zaprawą wynosi około 1,5 cm, spoiny w ścianach YTONG na zaprawie SILKA-YTONG mają grubość maksymalnie 3 mm.

budowa z bloczków YTONGbudowa domu

ściany z bloczków YTONGłączenie bloczków

Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin SILKA-YTONG sprawia, że udział spoin w powierzchni ściany jest minimalny, poniżej 1%. Dzięki temu zaprawa praktycznie nie wpływa na termoizolacyjność ściany. Współczynnik U zależy zatem wyłącznie od zastosowanych elementów murowych.

Gotowe nadproża YTONG

Nadproża są elementami nośnymi lub samonośnymi służącymi do przekrywania otworów okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych. Często jednak stanowią także mostek termiczny, przyczyniając się do zwiększenia strat ciepła.

Systemowe nadproża YTONG YN lub YF wykonane są ze zbrojonego betonu komórkowego. Dzięki temu charakteryzują się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, a przez to nie stanowią znaczącego mostka termicznego. Nadproża YTONG można stosować do przekrywania otworów bez wykonywania dodatkowej izolacji termicznej, nawet w nieocieplanych ścianach jednowarstwowych. Dla porównania, nadproża żelbetowe mają wysoki współczynnik przewodzenia ciepła, przez co mogą tworzyć mostek termiczny w murach zewnętrznych.

Płyty stropowe YTONG

Istotny wpływ na komfort cieplny budynku ma także konstrukcja stropu, przede wszystkim ze względu na połączenie ze ścianą zewnętrzną. Często miejsce to stanowi wyraźny mostek termiczny. Strop o wysokiej przewodności cieplnej „przecina” konstrukcję muru, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu strat ciepła. Rozwiązaniem jest zastosowanie płyt stropowych YTONG.

Płyty stropowe YTONG to elementy ze zbrojonego betonu komórkowego. Oznacza to, że jest to konstrukcja cieplejsza od stropów gęstożebrowych. Stropy YTONG wykonywane są z betonu komórkowego odmiany PP4,4/0,55 o współczynniku przewodzenia ciepła λ10,dry = 0,14 W/(m·K). W efekcie, połączenie stropu ze ścianą nie stanowi mostku termicznego w tak dużym stopniu, jak w przypadku stropów tradycyjnych.

płyty stropowe YTONG to elementy ze zbrojonego betonu komórkowego

Tak dobra izolacyjność termiczna ma jednocześnie duże znaczenie w przypadku elementów stropowych wysuniętych poza obrys niższych kondygnacji, np. balkonów. Tradycyjne, żelbetowe wsporniki często stanowią ogromny mostek termiczny oddając ciepło zgromadzone w budynku. Zastosowanie zbrojonych płyt YTONG ogranicza powstawanie mostków termicznych w tego typu elementach.

Kompleksowe zastosowanie elementów konstrukcyjnych YTONG pozwala na wykonanie budynku o bardzo korzystnej charakterystyce energetycznej w krótkim czasie i bez ponoszenia znacznych kosztów.

Oceń artykuł
3,00 / 10 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Opracowanie: Joanna Szot

Źródło: Ytong

Polecamy Ci również

Zobacz także