Elewacje murowane

Elewacje murowane

Elewacje murowane są łatwe w wykonaniu, dekoracyjne i trwałe, jednak pod warunkiem, że zostaną wykonane zgodnie z zasadami budowania obmurówek. Wykańczanie elewacji cegłą, klinkierem, czy silikatami najwygodniej planować jeszcze przed budową domu. Obmurowywanie istniejącego budynku wymaga bowiem poszerzania fundamentów lub wykonywania belek podwalinowych, co zwiększa koszty inwestycji.

dom z elewacją murowaną

Ceglane obmurówki, niezależnie od rodzaju użytych cegieł, najczęściej wykonuje się jako zewnętrzną warstwę ścian trójwarstwowych. Do wyboru są trzy rodzaje materiałów spełniających założenia normy PN-B-12061, według której cegła na elewacje musi mieć nasiąkliwość nieprzekraczającą 16% i klasę wytrzymałości na ściskanie przynajmniej 10 MPa: cegły licowe, klinkier i cegły silikatowe. W każdym wypadku można używać elementów pełnych lub drążonych. Wszystkie, ceramiczne materiały do wykonywania elewacji murowanych charakteryzuje niepalność, wysoka odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV (nie zmieniają koloru pod wpływem światła). Produkowane są z naturalnych materiałów - cegły elewacyjne i klinkier z gliny poddawanej spiekaniu w temperaturze ponad 1000°C, silikaty z piasku i wapna.

Z czego murowana elewacja
Cegły licowe i klinkierowe
- powstają z wysokiej jakości, sezonowanej gliny poddawanej spiekaniu. Ich zaletą jest duża twardość, a co za tym idzie odporność na uszkodzenia mechaniczne, niska nasiąkliwość (cegła licowa 6-12%, klinkier poniżej 6%), ogniotrwałość i mrozoodporność. Różnica pomiędzy cegłami licowymi, a klinkierem polega na tym, że cegły klinkierowe mają spieczone wszystkie powierzchnie, a licowe tylko dwa boki. Na rynku dostępne są cegły zwykłe, szkliwione i angobowane, czyli wykończone warstwą gliny o specjalnych właściwościach, np. zmieniającą kolor cegły, czy nadającą jej różnorodną fakturę. Dzięki angobowaniu cegły nie muszą mieć barwy "ceglastej" - można nabyć je w szerokiej palecie kolorów, od białych, do czarnych.

elewacja z cegły silikatowejCegły silikatowe - silikat to sztucznie otrzymywany wapienno-krzemowy kamień. Mieszaninę piasku, wapna i wody poddaje się działaniu gorącej pary wodnej w wyniku czego masa twardnieje i nabiera cech wapiennej skały. Silikaty mają najwyższą odporność na ściskanie spośród wszystkich materiałów budowlanych używanych obecnie do murowania ścian. Produkowane są cegły o odporności nawet 35 MPa. Silikaty charakteryzuje niska nasiąkliwość, a co za tym idzie wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych, a dzięki naturalnym właściwościom wapna zapobiegają rozwojowi pleśni i grzybów. Ponadto materiał ten ma dobrą izolacyjność akustyczną i zdolność akumulacji ciepła oraz wilgoci, dzięki czemu wewnątrz domu panuje korzystny mikroklimat. Wadą silikatów jest bardzo niska izolacyjność cieplna, jednak w przypadku elewacji będących zewnętrznym wykończeniem ścian wielowarstwowych nie ma to większego znaczenia, gdyż budynek i tak jest zabezpieczony warstwą izolacji termicznej. Cegły silikatowe najczęściej bywają białe, choć na rynku można znaleźć także odmiany barwione na żółto, czerwono, zielono, niebiesko, beżowo i grafitowo.

Prawidłowe wykonanie
Podobnie, jak w wypadku wszystkich innych prac budowlanych wykonywanych "na mokro", ceglanej elewacji nie można układać w czasie deszczu wypłukującego zaprawę ze spoin i mrozu zmieniającego wodę w lód, co uniemożliwia poprawne wiązanie. Do murowania elewacji z cegieł licowych i klinkieru nie należy ponadto używać zapraw z dodatkiem wapna, gdyż materiały te są wrażliwe na zanieczyszczenia mineralne o jasnej barwie - praktycznie nie do usunięcia.

układanie elewacji z cegłyIstnieją dwie metody wykonywania ceglanych elewacji - tradycyjna (z późniejszym fugowaniem) oraz współczesna z równoczesnym spoinowaniem. Niewątpliwie najłatwiej używać gotowej zaprawy służącej do murowania i jednoczesnego spoinowania, gdyż taki wybór przyspiesza i ułatwia pracę. Po wstępnym związaniu zaprawy, po około dwóch godzinach od wzniesienia muru, wystarczy wygładzić spoiny kielnią-spoinówką. W przypadku użycia tradycyjnych zapraw, po wstępnym związaniu materiału w głębi muru, czyli po kilku godzinach od zakończenia murowania (choć zależy to od typu zastosowanej zaprawy - zwykłej, mrozoodpornej, wodoszczelnej itd.) należy usunąć wierzchnią warstwę zaprawy na głębokość około centymetra, a następnie, po upływie od trzech do pięciu dni, cegły są fugowane zaprawą spoinującą podobnie, jak płytki ceramiczne. Tradycyjna metoda pozwala na zdecydowanie większą swobodę w wyborze koloru spoin i jest uważana za znacznie trwalszą. Niezależnie od sposobu wymurowania, do czasu osiągnięcia pełni parametrów użytkowych przez ścianę elewacyjną z cegieł (przez ok. dwa tygodnie) powinna być ona zabezpieczona folią przed deszczem, wiatrem i słońcem.

Kolorystyka elewacji
Niezwykle ważnym czynnikiem podczas wykonywania murowanych elewacji jest także ich jednolity kolor. Stanowi on wyzwanie zarówno dla inwestora, jak i wykonawcy. Cegły licowe, klinkiery i silikaty są bowiem produktami w pełni naturalnymi, zatem ich poszczególne partie mogą się znacznie różnić od siebie odcieniem - wystarczy, że glina będzie pochodzić z innego wyrobiska, czy producent zastosuje piasek z nowej dostawy. Dla efektu estetycznego przyszłej elewacji kluczowy zatem okazuje się, aby inwestor jednorazowo zakupił całość materiału do wykonania ściany. Wykonawca natomiast powinien przeznaczyć cegły z różnych partii do murowania oddzielnych fragmentów - tak, by nie łączyć ich w jednej płaszczyźnie - oraz mieszać cegły z odrębnych palet na jednej powierzchni. Dzięki takiemu postępowaniu uzyskuje się jednolitą kolorystykę okładziny, dodatkowo podkreśloną delikatnymi cieniowaniami i rozjaśnieniami.

Wentylacja i dylatacje
elewacja z cegłyW sytuacji, gdy murowana elewacja jest warstwą osłonową ściany ocieplonej wełną mineralną, nie wolno zapomnieć o zostawieniu pomiędzy murem elewacyjnym, a izolacją, szczeliny wentylacyjnej szerokości ok. 2,5 cm. W samym murze należy dodatkowo zostawić otwory ułatwiające przepływ powietrza. Praktyka polega na niewypełnianiu zaprawą pionowych spoin zlokalizowanych co cztery cegły, w których obowiązkowo należy zamontować plastikowe kratki zabezpieczające przed gryzoniami i owadami. W szczególny sposób trzeba pilnować prawidłowego wykonania ścian trójwarstwowych z ociepleniem z wełny mineralnej i wykończeniem klinkierowym, bowiem niewłaściwe wykonanie powłoki elewacyjnej prowadzi nie tylko do degradacji ocieplenia, lecz dodatkowo niszczy efekt estetyczny - na klinkierowej elewacji szybko pojawią się wykwity, czyli białe, solne naloty, powstające w wyniku nieprawidłowej migracji wody przez ściany, a następnie jej odparowywanie na zewnętrznej powierzchni klinkieru.

elewacja ceglanaPodczas wykonywania ceglanych elewacji, równie ważna, jak szczelina wentylacyjna, jest dylatacja - luka technologiczna umożliwiająca swobodną pracę muru pod wpływem zmian temperatury. Ściana z materiałów ceramicznych latem silnie się nagrzewa, a tym samym rozszerza, a zimą kurczy. Aby umożliwić związane z tym ruchy muru trzeba wykonać w nim przerwy, co zapobiega kruszeniu spoin i wypadaniu cegieł. W praktyce najczęściej zostawia się pustą (lub wypełnia specjalną, elastyczną masą) jedną z pionowych spoin pomiędzy cegłami w narożnikach budynku. Na bardzo długich ścianach niezbędne jest wykonanie dylatacji w pionie i poziomie na całej powierzchni muru - odstępy między przerwami nie powinny być mniejsze, niż 12 m dla ścian z cegieł licowych i 8 m dla pozostałych.

Oceń artykuł
4,00 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Autor: Iwona Lorek

Zdjęcia: Braas, Redakcja

Polecamy Ci również

Zobacz także