Działka i plac budowy - rozważnie zaplanuj budowę swojego domu

Przystępując do budowy domu trzeba podjąć wiele ważnych decyzji. Jedną z kluczowych jest umiejscowienie domu na działce i odpowiednie rozmieszczenie pomieszczeń. Właściwa orientacja domu względem stron świata wpłynie zarówno na komfort mieszkania, jak i zmniejszenie kosztów eksploatacji. Zaczynając i prowadząc prace budowlane zwróćmy też uwagę na przygotowanie placu budowy, tak, aby nasza działka jak najmniej ucierpiała w czasie budowy.*

Pierwszym krokiem inwestora, planującego budowę domu jest zakup działki i wybór projektu, który optymalnie będzie do niej dopasowany. Pamiętajmy, że wybór bryły budynku, usytuowania domu na działce i rozmieszczenie wnętrz to decyzje, które zdeterminują funkcjonowanie naszego domu. Dlatego warto dobrze się zastanowić, zanim podejmiemy decyzję i przeanalizować różne uwarunkowania.

Lokalizacja domu - w kierunku słońca

Zastanawiają się nad lokalizacją domu na działce i rozplanowaniu pomieszczeń weźmy pod uwagę zyski, jakie możemy uzyskać z promieniowania słonecznego. Najwięcej ciepła i światła słonecznego napływa do pomieszczeń zlokalizowanych od strony południowej. Dlatego warto, by południowa elewacja domu miała jak największą powierzchnię, a północna – jak najmniejszą. Jak takie założenie zrealizować w praktyce? Otóż można zdecydować się na dom z dachem jednospadowym, którego połać będzie nachylona w kierunku północnym. Tym samym powierzchnia elewacji północnej zostanie pomniejszona, a południowej – powiększona. Przy okazji dach jednospadowy jest ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem, dlatego jest korzystny dla inwestorów.
Innym sposobem – możliwym do przeprowadzenia tylko przy działce o specyficznym ukształtowaniu terenu – jest budowa domu na stoku. Trzeba tak zaplanować budynek, by był częściowo zagłębiony w gruncie od strony północnej. W ten sposób również ograniczy się powierzchnie elewacji, która w najmniejszym stopniu korzysta z nasłonecznienia, za to jest najbardziej narażona na wychłodzenie.
Wprawdzie lokalizacja domu na osi północ-południe nie zawsze jest możliwa, jednak odchylenie o 15° od niej nie wpłynie znacząco na ilość energii słonecznej trafiającej do budynku.
Na zyski i straty ciepła z budynku ma też wpływ roślinność, dlatego wato uwzględnić występującą na działce roślinność. Najkorzystniej jest tak umiejscowić dom, aby zwarta roślinność osłaniała budynek przed wiatrem. Zimą ograniczy to jego wychładzanie.

Budowa domu – sytuowanie poszczególnych wnętrz

Światło słoneczne jest bardzo pożądane we wnętrzach – nie tylko pozwala skrócić okres korzystania ze sztucznego oświetlenia (a więc zmniejszyć rachunki za energię elektryczną), ale także jest niezbędne dla zdrowia i dobrego samopoczucia domowników. Dlatego tak powinniśmy zaplanować rozmieszczenie pomieszczeń w domu, by jak najbardziej efektywnie wykorzystać światło słoneczne. Właśnie dlatego od strony południowej powinniśmy zaplanować pomieszczenia, w których spędzamy najwięcej czasu – pokój dzienny, salon, czy pokoje dzieci. Z tej strony powinny się znajdować odpowiednio duże okna, jak również drzwi balkonowe i tarasowe. Natomiast w północnej części domu możemy zlokalizować pomieszczenia, w których nie przebywamy stale, albo potrzebujemy mniej światła i ciepła. Należą do nich garaż, czy pomieszczenia gospodarcze. Stworzą one strefę buforową, chroniącą wnętrze domu przed wychłodzeniem. Jeśli chcemy by nasz dom był energooszczędny, zrezygnujmy z dużych przeszkleń w północnej elewacji, a nawet ograniczmy ilość okien do niezbędnego minimum. Pamiętajmy też, że otwarte wnętrza sprzyjają bardziej równomiernemu rozchodzeniu się ciepła, dlatego nie zawsze warto zrezygnować ze ścian działowych tam, gdzie jest to możliwe.

Plac budowy - sprawne budowanie

Zanim budowa domu ruszy pełną parą należy przygotować odpowiednio plac budowy – wyznaczyć strefy poszczególnych prac i składowania materiałów, zadbać o odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie budowy, a także zaplecze socjalne dla wykonawców. Planując plac budowy warto mieć również na uwadze przyszłe zagospodarowanie działki, tak aby poczynione na budowie działania nie odbiły się negatywnie chociażby na roślinności, którą chcielibyśmy zachować np. na potrzeby przyszłego ogrodu. 

Planując odpowiednie zagospodarowanie placu budowy zacznijmy od wyznaczenia terenu, na którym stanie dom. W jego bezpośrednim sąsiedztwie zaplanujmy strefy na poszczególne prace i określmy jasno ich granice – ograniczmy w ten sposób zasięg prac, które mogłyby wpłynąć na degradację działki i zredukujemy ekspansję terenu budowy. W wyznaczeniu stref poszczególnych prac, w taki sposób, aby przebiegały one jak najsprawniej, może nam pomóc kierownik budowy. Podpowie on również, gdzie najlepiej zaplanować miejsce na składowanie poszczególnych materiałów, tak aby wykonawcy nie musieli przemierzać całej działki po niezbędne im produkty. Plac budowy powinien mieć również wyodrębnione, zadaszone miejsce do składowania materiałów wrażliwych na wilgoć jak np. ceramika, drewno czy styropian. Dobrze, jeśli w poszczególne materiały będziemy się zaopatrywać systematycznie, dzięki temu ograniczymy teren niezbędny do ich składowania. Mniejsze będzie również ryzyko ich zniszczenia na skutek działania niekorzystnych czynników atmosferycznych oraz ryzyko kradzieży w czasie przerw w pracach budowlanych. Pozostawione bez opieki materiały budowlane często bowiem padają łupem złodziei. Zadbajmy też o jedno miejsce, w którym będą składowane odpadki i ustawmy na nim kontener na śmieci – nie będą się one wówczas poniewierać po placu budowy, a teren po zakończonych pracach będzie łatwiejszy do uprzątnięcia. Planując ogrodzenie placu budowy pomyślmy o jak najkorzystniejszej lokalizacji bramy wjazdowej. Najlepiej jeśli umożliwi ona samochodom dostawczym czy betoniarkom wjazd na teren budowy w linii prostej i po jak najkrótszej drodze – unikniemy wówczas kłopotliwego manewrowania pojazdami, które mogą rozjeżdżać i niszczyć grunt wokół przyszłego domu i późniejszego wyrównywania terenu.

Budowa domu - odpowiednie zaplecze dla wykonawców

Prace na budowie będą przebiegać sprawnie i bezproblemowo, jeśli zapewnimy wykonawcom właściwe zaplecze socjalne. Pamiętajmy bowiem, że komfort ich pracy przekłada się w znacznym stopniu na jej jakość. Zadbajmy więc o godne warunki do przebierania się i mycia, jedzenia posiłków czy załatwiania potrzeb fizjologicznych. Miejsca te muszą być zadaszone, osłonięte przed wiatrem deszczem i chłodem. Warto rozważyć wypożyczenie na czas budowy kontenera socjalnego, który można wykorzystać jako szatnię dla wykonawców, pomieszczenia do spożywania posiłków czy nawet pomieszczenia noclegowe, gdy część z nich pozostaje na placu budowy do czasu zakończenia robót. Niezbędna będzie również toaleta – najlepiej jeśli skorzystamy z usług firm oferujących wypożyczanie toalet przenośnych – tak zwany toi toi. Nie będziemy musieli wówczas martwić się o zagospodarowanie nieczystości, nie będą też przenikać do gruntu, powodując zanieczyszczenie działki.

Plac budowy z myślą o środowisku

Zanim ruszy budowa domu dobrze jest wykonać szybką inwentaryzację działki i zastanowić się, którą roślinność warto zachować na potrzeby przyszłego ogrodu. Ograniczymy w ten sposób wydatki związane z jego założeniem. Pozostawione na placu budowy drzewa i krzewy należy osłonić – krzewy np. niewielkim ogrodzeniem z siatki, a pnie drzewa zabezpieczyć deskowaniem. Unikniemy w ten sposób ich uszkodzenia w czasie prac budowlanych. Humus pozostały po wykopach warto składować w jednym miejscu i wykorzystać w późniejszych pracach związanych z zagospodarowaniem działki. Aby zapobiec degradacji naszego najbliższego otoczenia ograniczmy prace przygotowawcze na placu budowy do minimum. Zamiast impregnować drewno na budowie, kupmy już zaimpregnowane. Unikniemy w ten sposób ryzyka przedostania się do gruntu szkodliwych preparatów impregnujących. Jeśli plac budowy musi zostać wyposażony w węzeł betoniarski, teren na którym ma się znaleźć należy zabezpieczyć aby mieszanka nie zanieczyściła gruntu.

Dowiedz się więcej:
www.budujrozwazniezpsb.pl
www.grupapsb.com.pl

Partnerzy Kampanii

* artykuł sponsorowany

Oceń artykuł
5,00 / 1 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Katarzyna Laszczak

Źródło: PSB

Zdjęcia: Fotolia

Polecamy Ci również

Zobacz także