Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej?

Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej? W wielu krajach zastosowanie plastyfikatorów, czyli domieszek do zapraw cementowych wykonywanych bezpośrednio na budowie jest prawnie zabronione. Normy europejskie zawierają liczne ostrzeżenia przed ich pochopnym użyciem. Jednak w Polsce można je kupić bez większych problemów w wielu składach budowlanych.*

zaprawy wapienne mają wielowiekową tradycję

Plastyfikatory - domieszki do zapraw cementowych

Etykiety opakowań domieszek do zapraw cementowych polecają ich zastosowanie zamiast wapna. Dodatkowo plastyfikatory są opisywane jako środki pozwalające na wykonywanie zapraw w ujemnych temperaturach (w zależności od producenta jest to od -2˚C do -7˚C). Te informacje, w połączeniu z korzystną ceną, jasno wskazują na „wyższość” plastyfikatorów nad wapnem. Teoretycznie opakowanie plastyfikatora jest tańsze niż tona wapna, a jego zastosowanie daje ten sam efekt, czyli poprawia urabialność zaprawy cementowej. Jednak kilkanaście lat stosowania plastyfikatorów zamiast wapna wskazuje, że ich użycie jest obarczone dużym ryzykiem i może spowodować więcej szkód niż pożytku. Większość domieszek to środki napowietrzające zaprawę, dlatego może wydawać się, że ich zastosowanie daje takie efekty, co użycie wapna. Jednak trzeba zwrócić uwagę na strukturę zaprawy, która jest zupełnie różna w zaprawie z plastyfikatorem oraz cementowo-wapiennej.

Porównanie zaprawy silnie napowietrzonej z zaprawą z wapnemzaprawa z plastyfikatorem i zaprawa z wapnem

W przepisach europejskich znajduje się ostrzeżenie, zalecające laboratoryjne sprawdzenie działania domieszki ze wszystkimi składnikami zaprawy. Jest to niezbędne, gdyż na właściwości zaprawy z domieszką napowietrzającą mają wpływ parametry wszystkich jej składników, takie jak:

 1. ilość i rodzaj cementu,
 2. rodzaj piasku,
 3. temperatura mieszanki (im niższa temperatura, tym większa całkowita objętość wytworzonego powietrza),
 4. parametry techniczne betoniarki (wielkość, prędkość obrotów)
 5. stopień załadowania betoniarki,
 6. czas mieszania (zbyt krótki lub zbyt długi ma negatywny wpływ na jakość pęcherzyków),
 7. ilość wody (zbyt mała pogarsza urabialność, zbyt duża powoduje trudności ze stabilizacją pęcherzyków),
 8. twardość wody.

Na parametry zaprawy istotny wpływ ma ilość wprowadzonego powietrza. Jeśli jego udział będzie duży, wytrzymałość zaprawy na ściskanie i zginanie będzie nawet o 50% niższa w porównaniu do zaprawy bez domieszki. Pogarsza się także przyczepność zaprawy do cegły (a nawet może wystąpić całkowity jej brak). Zaprawy cementowe z plastyfikatorami są kruche, mało elastyczne i wykazują tendencję do pękania. Te czynniki wpływają na to, że woda łatwo dostaje się do wnętrza muru, powodując w nim znaczące zniszczenia.

Uwaga! Niska temperatura

Plastyfikatory są opisywane jako środki umożliwiające prowadzenie prac tynkarskich i murarskich przy niskich temperaturach (poniżej 5˚C). Jednak na zastosowanie domieszek w ujemnych temperaturach nie zezwala żadna Aprobata Techniczna wydana przez Instytut Techniki Budowlanej. Zastosowanie domieszki napowietrzającej przy temperaturze +5˚C powoduje obniżenie jakości zaprawy nawet o 40% w stosunku do parametrów zaprawy, w której zastosowano te same proporcje składników, ale jej mieszanie i utwardzanie przebiegało w temperaturze + 20˚C (wykres 1).

Porównanie uzyskania wytrzymałości zaprawy w różnych temperaturach otoczeniawytrzymałośc zaprawy w zależności od temperatury

Duże zagrożenie stwarza też fakt, że w ujemnych temperaturach zaprawa z plastyfikatorem wykazuje przez wiele dni niską wytrzymałość – poniżej 1,0 MPa. Jeżeli w tym czasie mur zostanie obciążony (np. przez strop), to najczęściej prowadzi to do jego wyboczenia. Mogą się także pojawić szczeliny i rysy.

Katedra w Gdańsku – największa na świecie świątynia zbudowana z cegły. Spoiwem używanym przy wznoszeniu bazyliki w XIV w. było wapnoWapno – sprawdzona trwałość

Wapno to materiał stosowany w budownictwie od kilku tysięcy lat. Dlaczego? Oto 15 argumentów za stosowaniem w zaprawach wapna:

 1. Budynki, w których zastosowano zaprawy wapienne lub wapienno-cementowe charakteryzują się długą żywotnością, wynoszącą nawet kilkaset lat.
 2. Wapno to materiał wiążący - samodzielny, naturalny i ekologiczny. Bez względu na to, czy użyjemy cementu, z wapnem uzyskamy zaprawę.
 3. Wapno nadaje tynkom i zaprawom wysoką odporność na korozję biologiczną.
 4. Zaprawy wapienne charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, dzięki czemu mur jest chroniony przed wodą.
 5. Wapno zapewnia wystąpienie efektu samozabliźniania się mikropęknięć w zaprawie.
 6. Wapno jest polecane do zastosowania w obiektach znajdujących się na obszarach sejsmicznych i parasejmicznych (górniczych).
 7. Wapno, w utwardzonej zaprawie, zwiększa jej odkształcalność pod wpływem obciążeń.
 8. Pozwala na zastosowanie większych odległości pomiędzy dylatacjami w murze.
 9. Zdecydowanie poprawia urabialność zaprawy świeżo zarobionej.
 10. Zastosowanie wapna wydłuża czas przydatności zaprawy do użycia.
 11. Zmniejsza przewodnictwo cieplne zaprawy.
 12. Zwiększa przepuszczalność zaprawy dla pary wodnej.
 13. Redukuje występowanie wykwitów solnych.
 14. Zwiększa więźliwość wody w zaprawie (umożliwia to dopasowanie zaprawy do nasiąkliwości cegły).
 15. Zdecydowanie poprawia plastyczność zaprawy murarskiej i tynkarskiej (plastyczna zaprawa dobrze rozkłada się na murze).

Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej? - zdjęcie 5
www.wapno-info.pl


* artykuł sponsorowany

Oceń artykuł
5,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Sławomir Gąsiorowski

Opracowanie: Katarzyna Laszczak

Źródło: Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

Polecamy Ci również

Zobacz także