Ciepłe, suche, zdrowe domy z keramzytu

Ciepłe, suche, zdrowe domy z keramzytu
Ciepłe, suche, zdrowe domy z keramzytu - zdjęcie 1Zdrowo mieszkać to plan, który chcemy wcielić w życie, gdy podejmujemy trud budowy własnego domu. Zdrowo, czyli w warunkach bezpiecznych dla zdrowia i korzystnych dla naszego samopoczucia. Wybór często pada na elementy drewniane, nie jest to jednak rozwiązanie ekologiczne. Z tego powodu Skandynawowie, słynący ze szczególnej dbałości o środowisko naturalne, już ponad 50 lat temu rozpoczęli poszukiwanie alternatywnego do drewna materiału, który mógłby posłużyć do budowy równie zdrowych domów. Poszukiwania te doprowadziły do keramzytu. 

ciepły, suchy, zdrowy dom z keramzytu 

Keramzyt - ekologiczny materiał budowlany

To kruszywo budowlane – dostępne na rynku pod nazwą Leca® KERAMZYT – swoimi właściwościami najbardziej przypomina drewno. Ma zbliżoną wartość współczynnika przenikania ciepła, a także podobny ciężar właściwy. Dodatkowo jest niepalny oraz odporny na działanie grzybów i pleśni.
Keramzyt powstaje w procesie obróbki mechanicznej i termicznej rozdrobnionej gliny pęczniejącej. W trakcie wypalania w piecach obrotowych surowiec ten przybiera postać twardych kulek, które ponad czterokrotnie zwiększają swoją objętość. Dzięki połączeniu różnych frakcji keramzytu i piasku z zaczynem cementowym uzyskuje się beton lekki o gęstości 600-1600 kg/m³, z którego następnie wytwarza się pustaki i bloczki ścienne, pustaki stropowe, wentylacyjne i obudowy kominowe. 
 

System budowy domów Leca® BLOK

Z Leca® KERAMZYTU produkuje się elementy ścienne, stropowe, nadprożowe, wentylacyjne i kominowe. Razem tworzą one Leca® BLOK - kompletny i stale rozwijający się system budowy zdrowych i ciepłych domów. Znalazł on powszechne zastosowanie w budownictwie indywidualnym, zbiorowym oraz budynkach użyteczności publicznej, przy wznoszeniu obiektów najczęściej do 2-3 kondygnacji. 
W skład systemu wchodzą: keramzytobetonowe elementy ścienne, stropowe, nadprożowe, wentylacyjne, kominowe, zaprawa murarska i keramzyt jako kruszywo. Uzupełnieniem są gotowe mieszanki budowlane Weber: tynki elewacyjne i wewnętrzne, systemy ociepleń, podkłady podłogowe, kleje i fugi do płytek, mieszanki zapraw i betonów.
Uwaga: pustaki i bloczki keramzytobetonowe mogą stanowić również wypełnienie żelbetowych konstrukcji szkieletowych w budynkach wielokondygnacyjnych.
system budowy domów Leca® BLOK
Budowa ściany w systemie Leca® BLOK
Pustaki i bloczki systemu Leca® BLOK pozwalają na wybudowanie całego domu w jednej technologii.
 
bloczek Leca® BLOK fundamentowyŚciany fundamentowe
Do budowy ścian fundamentowych i ścian piwnicznych wykorzystuje się Bloczki Leca® BLOK fundamentowe. Powierzchnia 1 m² ściany wykonanej z tych elementów jest dwukrotnie lżejsza i ma czterokrotnie lepszą izolacyjność termiczną niż ściany z typowych bloczków betonowych. 
A lepsza termoizolacyjność to ograniczenie wydatków na dodatkowe kosztowne izolacje ścian w gruncie i w strefie cokołów. Dzięki wyższej izolacyjności cieplnej przegrody z keramzytu izolacja ścian fundamentowych może być o 4 cm cieńsza. 
 
I tak przykładowo dom bez piwnic o wymiarach 12,5x10 m to około 50 m² zewnętrznych ścian fundamentowych do ocieplenia. Jeżeli zastosujemy o 4 cm cieńszą izolację z polistyrenu ekstrudowanego (XPS-u), to przy zachowaniu tych samych właściwości termoizolacyjnych zużyjemy o 2 m³ mniej materiału izolacyjnego. W ten sposób zaoszczędzimy około 800 zł. 
Ponadto bloczki z keramzytobetonu są prawie dwukrotnie większe niż betonowe, co sprawia, że do murowania ścian z tych elementów zużywa się mniej zaprawy. Dzięki temu w podanym przykładzie budynku oszczędzimy około 300 zł. 
 
Kolejna korzyść ze stosowania lżejszych bloczków to zmniejszenie kosztów transportu, ponieważ jeden zestaw (samochód z przyczepą) może przewieźć materiał o większej objętości bez przekraczania dopuszczalnych ładowności i nacisków na oś. A więc w przykładowym domu, przy uwzględnieniu również wewnętrznych ścian fundamentowych, bloczki keramzytobetonowe można dostarczyć jednym zestawem, natomiast w przypadku cięższych bloczków betonowych konieczne są dwa. To oznacza kolejne 200-600 zł oszczędności. 
 
Pozostaje jeszcze jedna, trudna do wyceny korzyść ze stosowania lżejszych bloczków: praca ludzka. W opisanym domku murarz i pomocnicy, aby wymurować ściany, muszą przenieść, podać i ułożyć na murze bloczki keramzytobetonowe o wadze ok. 18 t. W przypadku cięższych bloczków betonowych dodatkowo trzeba doliczyć większą ilość zaprawy, co razem daje ciężar ok. 40 t. 
Oczywiście, materiał do wytworzenia bloczków z keramzytobetonu jest droższy od betonowych, toteż cena wyjściowa tych wyrobów będzie wyższa. Jednakże w praktyce nie przekracza ona połowy obliczonych oszczędności. 

Ściany parteru i pięter

Przy wyborze materiału do budowy ścian kondygnacji mieszkalnych należy pamiętać o dwóch zasadniczych właściwościach użytkowych ścian. A mianowicie: wszystkie ściany zewnętrzne muszą charakteryzować się bardzo dobrą termoizolacyjnością, natomiast ściany wewnętrzne - głównie izolacyjnością akustyczną. Spośród dostępnych na rynku wyrobów do murowania ścian nie można wskazać jednego materiału, który spełniałby równocześnie obie te funkcje. 
 
W systemie Leca® BLOK rozwiązano ten problem, wprowadzając PUSTAKI jako materiały przeznaczone do ścian zewnętrznych i pełne BLOCZKI o gr. 18 cm jako materiał do budowy ścian wewnętrznych
pustak Leca® BLOK 24Pustak Leca® BLOK 24 to najbardziej rozpowszechniony wyrób na rynku. Ma wymiary 24x24x50 cm i pozwala na budowę ścian zewnętrznych o bardzo dobrej izolacyjności termicznej i najwyższej paroprzepuszczalności. Obie te właściwości ściśle łączą się ze sobą. Gdy ściana szybko wysycha, osiąga również dobre właściwości izolacyjności cieplnej. Suche ściany to także brak możliwości rozwoju grzybów i pleśni. 
 
Do izolacji ścian zewnętrznych z pustaków Leca® BLOK 24 można wykorzystać styropian, jednakże najlepsze parametry paroprzepuszczalności osiąga się przy zastosowaniu wełny mineralnej. Już 15-centymetrowa warstwa tej izolacji o wartości współczynnika λ = 0,04 W/(m•K) pozwala na uzyskanie przez ścianę wartości współczynnika U poniżej 0,2 W/(m2•K), czyli takiej, która obowiązuje obecnie i która będzie wymagana po wejściu w życie zaostrzonych wymagań cieplnych w 2021 roku.
 
pustak Leca® BLOK 36,5Innym rodzajem przegrody zewnętrznej mogą być ściany o szerokości 36,5 cm wykonane z pustaków Leca® BLOK 36,5. Jest to obecnie najlepszy w systemie pustak pod względem paroporzepuszczalności oraz izolacyjności cieplnej. W przypadku ściany z tych wyrobów wystarczy warstwa izolacji o grubości 8 cm i wartości współczynnika λ = 0,04 W/(m•K), aby uzyskać wartość U ściany poniżej 0,2 W/(m2•K). 
Podane parametry izolacji są wartościami średnimi. Należy mieć na uwadze, że zastosowanie materiału izolacyjnego o lepszych parametrach pozwala na wykonanie cieńszej izolacji. Jednak już same parametry termoizolacyjne pustaków Leca® BLOK 24 i 36,5 ograniczają grubość niezbędnej izolacji w porównaniu z innymi materiałami ściennymi o 2-5 cm. Oznacza to, że lekkie pustaki z keramzytobetonu z dobrą izolacją pozwalają na budowę cieńszych ścian, a to już przekłada się na realne oszczędności w trakcie budowy.

pełny bloczek akustycznyAkustyczne ściany wewnętrzne 

Pustaki Leca® BLOK 24 i 36,5 można stosować do budowy ścian wewnętrznych, jednak najlepsze właściwości pod względem ochrony przed przenikaniem hałasu między pomieszczeniami uzyskuje się przy zastosowaniu pełnych bloczków akustycznych
 
W systemie Leca® BLOK znajdują się trzy takie elementy:
 • Bloczek Leca® BLOK akustyczny 18 (do ścian tynkowanych tynkiem cementowo-wapiennym),
 • Bloczek Leca® BLOK akustyczny 18 g (do ścian tynkowanych tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym),
 • Bloczek Leca® BLOK akustyczny 24/20 (do ścian tynkowanych tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym).
Dwa pierwsze wyroby pozwalają na murowanie ścian o grubości 18 cm, a trzeci - o grubości 24 cm.
Wszystkie wyroby umożliwiają uzyskanie izolacyjności akustycznej R’A1 powyżej 50 dB, a taka wartość wymagana jest w odniesieniu do ścian znajdujących się między mieszkaniami w budownictwie wielorodzinnym. Jednak i w budownictwie jednorodzinnym ściana akustyczna pozwala na stworzenie cichych pomieszczeń w obrębie jednego domu. Wszystkie ściany z bloczków akustycznych mogą być stosowane jako ściany konstrukcyjne obciążone jedno- lub obustronnie konstrukcją stropów. 
Bloczki akustyczne można również wykorzystywać do wykonywania ścian zewnętrznych izolujących akustycznie od hałasu z zewnątrz. Polecane są szczególnie przy budowie domów w pobliżu lotnisk, ruchliwych dróg i zakładów przemysłowych. 
 

Ściany działowe 

Do budowy ścian działowych można stosować wszystkie opisane materiały, jednak nie zawsze potrzebne są ściany izolujące od zimna czy hałasu. Wówczas można użyć pustaków Leca® BLOK 12. Wyroby te świetnie sprawdzają się jako ścianki garderoby, wewnętrzne ścianki wiatrołapu, przegrody wydzielające w jednym pomieszczeniu oraz ścianki działowe między pomieszczeniami o izolacyjności akustycznej R’A1 powyżej 42 dB. 
Pustaki te stosuje się również przy budowie trójwarstwowych ścian zewnętrznych do wykonania zewnętrznej ściany osłonowej.

element stropowyStropy

Teriva to klasyczny strop gęstożebrowy stosowany najczęściej w domach jednorodzinnych. Strop tego typu składa się z belek żelbetowych i pustaków z keramzytobetonu. Do jego wykonania nie trzeba stosować kosztownych dźwigów. Belki i pustaki układa się ręcznie i po uzupełnieniu zbrojenia zalewa betonem z pompy-betonomieszarki. Keramzytobetonowe pustaki są lżejsze niż inne, podobne wyroby, dzięki czemu cały strop jest lżejszy. 
 
Stropy Teriva nie wymagają pełnego szalunku i stanowią ekonomicznie uzasadnioną alternatywę dla innych rozwiązań. Na rynku polskim są znane i powszechnie stosowane od ponad 30 lat. Są obecnie najtańszym rozwiązaniem stropowym. 
 
Inne elementy w systemie Leca® BLOK
Kształtki Leca® BLOK nadprożowe U 24 i U 36,5 stanowią uzupełnienie systemu. Ich szerokości są zgodne z szerokościami typowych ścian w systemie. W kształtkach układa się zbrojenie i beton. Keramzytobetonowa struktura kształtki jest taka sama jak pustaków ściennych, dzięki czemu tynki układane na ścianach zachowują się w sposób jednolity na całej powierzchni ściany. Nie następuje osadzanie się kurzu na nadprożach, jak to czasami bywa przy stosowaniu nadproży żelbetowych. 
Keramzytobetonowe pustaki wentylacyjne i obudowy w systemach kominowych sprawdzają się w budowie i eksploatacji domów. Szczególnie przy rozgrzanych rurach spalinowych i dymowych, obok izolacji z wełny otaczającej rurę, obudowa z keramzytobetonu dodatkowo izoluje cały komin. Tu również, podobnie jak w przypadku kształtek nadprożowych, wykonuje się ściany, kominy i kanały z jednolitego materiału. Tynk pracuje na nich w sposób podobny. 
 
Zaprawa ciepłochronna 
Aby dodatkowo poprawić izolacyjność termiczną ściany i zminimalizować ryzyko występowania mostków cieplnych na spoinach, jako zaprawę murarską do ścian zewnętrznych można zastosować zaprawę ciepłochronną. Przygotowuje się ją bezpośrednio na budowie, a jej podstawowe składniki to: cement, wapno i - zamiast piasku - Leca® KERAMZYT do zapraw (drobnoziarnisty 0-2 mm). Wskazane jest również użycie środka Betostat, by dodatkowo napowietrzyć mieszankę. 
 
Tak przygotowana zaprawa bardzo dobrze sprawdza się przy murowaniu ścian z pustaków keramzytobetonowych. Ma podobną wytrzymałość oraz ponad czterokrotnie lepsze parametry termoizolacyjne niż typowe zaprawy cementowo-wapienne. 
 
keramzyt - kruszywoKruszywo keramzytowe Leca® KERAMZYT 
Uzupełnieniem systemu Leca® BLOK jest Leca® KERAMZYT jako kruszywo. Jest to bardzo dobry materiał izolacyjny i stosuje się go:
 • do izolacji cieplnej i podbudowy posadzek na gruncie, gdzie może pełnić również funkcję ekranu radiestezyjnego, 
 • do ocieplania zewnętrznych ścian piwnic,
 • do obsypywania drenażu obwodowego wokół ścian fundamentowych,
 • do izolacji przed przemarzaniem rur układanych w gruncie,
 • do obsypywania rur rozsączających w przydomowych oczyszczalniach ścieków,
 • jako warstwę izolacyjną i kształtującą spadki na dachach płaskich,
 • jako warstwy drenażowe i składnik spulchniający ziemię urodzajną na dachach zielonych,
 • w przydomowym ogródku do obsypywania drzewek, krzewów, jako drenaż i do spulchniania gruntu.
Ekonomia i ergonomia prac z zastosowaniem systemu Leca®
System Leca® BLOK i inne wyroby keramzytobetonowe pozwalają na szybką, łatwą i ekonomiczną budowę zdrowego, cichego i ciepłego domu o przyjaznym mikroklimacie.
Konstrukcja jest wznoszona z dużych, a jednocześnie lekkich pustaków i bloczków keramzytobetonowych, dlatego nakłady na robociznę są nawet o 25% niższe w porównaniu z innymi, popularnymi systemami. Dom zbudowany w systemie Leca® BLOK to niższe koszty inwestycji i późniejszej eksploatacji.
 
Doświadczenia przeniesione ze Skandynawii sprawdzają się nie tylko u nas, lecz także w ciepłej Hiszpanii i Portugalii, gdzie użytkowanie dobrze izolowanego domu z keramzytu ogranicza stosowanie kosztownych w eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych.
 
Ciepłe, suche, zdrowe domy z keramzytu - zdjęcie 10

Więcej informacji o domach z keramzytu na lecadom.pl

Zobacz gotowe projekty domów z keramzytu

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z Doradcą:
tel. 505 172 089, e-mail keramzyt.weber@saint-gobain.com
Oceń artykuł
5,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Katarzyna Laszczak

Źródło: Weber Leca®

Polecamy Ci również

Zobacz także