Budowanie bez pozwolenia

Choć w Sejmie RP od lat toczą się dyskusje na temat zmiany nieco przestarzałego Prawa Budowlanego, to wciąż pozostaje ono w wersji sprzed prawie dwudziestu lat.

O ile na mnogość i różnorodność składanych przez posłów propozycji i projektów zmian nie można narzekać – o tyle ułatwień dla przysłowiowego Kowalskiego planującego budowę – jakoś nie widać. Zniesienie pozwolenia na budowę było przez rządzących omawiane już kilkakrotnie. Za każdym jednak razem dyskusje kończyły się fiaskiem, a uzyskanie urzędniczej decyzji wciąż jest konieczne przed rozpoczęciem większości inwestycji budowlanych. Są jednak pewne elementy architektoniczne, które można wybudować bez pozwolenia i inwestycja nie zostanie potraktowana jako samowola budowlana. W przypadku takich obiektów wystarczy zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych - złożone do właściwego urzędu. Zgłoszenie to należy przedłożyć urzędnikom na trzydzieści dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. Konieczne jest, aby zawierało ono zakres, rodzaj i sposób prowadzenia budowy.

Obiekty uzupełniające podstawową zabudowę

W powyższy sposób określa się budynki i elementy małej architektury, które mogą być wznoszone bez pozwolenia na budowę. Trzeba jednak pamiętać, że i tak są to obiekty trwale związane z gruntem,
a w związku z tym ich wykonanie musi być zgodne ze sztuką budowlaną. Bez zgody urzędników można aktualnie budować:

 • parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m²i rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,8 m, jeżeli zostaną one wykorzystane do produkcji rolnej lub stanowią uzupełnienie istniejącej zabudowy siedliskowej;
 • wolnostojące parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 25 m² niesłużące produkcji rolnej oraz wiaty, altany, przydomowe oranżerie lub ogrody zimowe z tym samym ograniczeniem powierzchniowym. Dodatkowym warunkiem ograniczającym powstawanie powyższych obiektów jest zastrzeżenie, że na każde 500 m² działki – nie może przypadać ich więcej niż dwa. 
 • altany i budynki gospodarcze w rodzinnych ogródkach działkowych. Ich powierzchnia zabudowy w mieście nie może przekraczać 25 m², zaś poza granicami miast 35 m². Wysokość obiektów nie powinna przekraczać 5 m w przypadku dachu stromego oraz - 4 m – przy dachu płaskim;
 • przydomowe indywidualne oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7, 50 m³/dobę;
 • przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 30 m²; 
 • pochylnie służące osobom niepełnosprawnym;
 • instalacje zbiornikowe na gaz płynny przeznaczone do zasilania instalacji gazowych
  w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Zbiornik powinien być pojedynczy i mieć pojemność nie większą niż 7 m³;
 • przyłącza elektroenergetyczne, gazowe, cieplne, kanalizacyjne, wodociągowe
  i telekomunikacyjne;
 • ogrodzenie posesji;
 • elementy małej architektury ogrodowej, takie jak: wodotrysk, altana, posąg, huśtawka, ławka, itp.
 • obiekty położone na terenie budowy i przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót.

Kiedy pozwolenie na budowę, a kiedy samo zgłoszenie?

Zgłoszenie planowania rozpoczęcia robót budowlanych wystarcza w przypadkach, kiedy nie ma konieczności starania się o pozwolenie na budowę. Zgłoszenie takie przedkłada się we właściwym Urzędzie Gminy. Powinno ono zawierać rodzaj, sposób i zakres prowadzenia prac. Składa się je na trzydzieści dni przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy. Pamiętajmy jednak, że takie zgłoszenie jest wystarczające w bardzo nielicznych przypadkach. Nie wszyscy mają np. świadomość, że rozbudowa, przebudowa, czy nadbudowa domu, który już istnieje – wymaga posiadania identycznej, a nawet szerszej dokumentacji, jak w przypadku stawiania domu od podstaw.

Ponadto na terenach wiejskich związanych z rolnictwem – bez pozwolenia na budowę mogą powstawać:

 • płyty do składowania obornika,
 • szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m³,
 • naziemne silosy na materiały sypkie o wysokości do 4,5 m i pojemności nie większej niż 30 m³,
 • suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy do 21 m².

Oprócz wymienionych obiektów przepisy Prawa Budowlanego dopuszczają jeszcze cały szereg budowli, które mogą powstać jedynie za zgłoszeniem faktu ich wzniesienia. Budowle te nie są jednak związane z możliwością prywatnego ich użytkowania przez konkretnego inwestora. Należą do nich np. wolnostojące kabiny telefoniczne, parkometry z własnym zasilaniem, zatoki parkingowe, boiska szkolne, korty tenisowe, itp.

Bez pozwolenia, ale w zgodzie ze sztuką budowlaną

Ponieważ większość obiektów, które można wznosić bez pozwolenia na budowę – jest trwale związana z gruntem, na którym są one budowane – prace muszą przebiegać w zgodzie ze sztuką budowlaną. Prawo określa, że przede wszystkim powinny one powstawać na solidnym fundamencie, posiadającym prawidłowo wykonaną poziomą i pionową izolację przeciwwilgociową. Fundamenty te powinny mieć większą głębokość, aniżeli poziom przemarzania gruntu. Powyższa wartość dla centralnej części Polski wynosi 1,0 m, dla zachodu 0,8 m, a dla wschodu 1,2 m.
W przypadku wznoszenia ogrodzeń stosuje się najczęściej fundament pod podmurówkę i zagłębia go na około 40 cm w ziemię. Wylany powinien być jednak na grubej podsypce z piasku.
Materiały zastosowane podczas budowy powinny posiadać odpowiednią trwałość, odporność na wpływ warunków atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo warto, aby powstające obiekty współgrały z całością stylu zabudowy, na jaki zdecydowaliśmy się na naszej działce. Przy wyborze materiału należy zatem wziąć pod uwagę elewację domu, sposób jego wykończenia, jak
i charakter całej działki.

Oceń artykuł
5,00 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Bartosz Okoński

Zdjęcia: Fotolia

Polecamy Ci również

Zobacz także