Budowa domu – cztery pory roku

Budowa domu – cztery pory roku

etapy budowy domuWłaściwe rozplanowanie prac przy budowie domu i podzielenie ich na pory roku, to zaoszczędzony czas i brak późniejszych rozczarowań.

Lato
Jeżeli planujemy budowę domu w przyszłym roku, na wiosnę, już teraz warto zastanowić się nad wyborem projektu. Należy pamiętać, że projekt dobieramy do działki. Mimo, iż w obowiązujących obecnie przepisach nie ma konkretnej normy określającej minimalną powierzchnię działki budowlanej, to możemy natrafić na utrudnienia. Ograniczenia odnośnie  możliwości zagospodarowania działki mogą wynikać z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także innych aktów prawnych. Ustalenie warunków zabudowy oraz zasad zagospodarowania terenu określają norm, m.in. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Warto nieco poznać Prawo budowlane, a także ustawę o ochronie przyrody, prawo wodne, czy ochrony środowiska. To jednak nie koniec. Zasady przy budowie domu narzuca także ustawa o drogach publicznych oraz ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dochodzą do tego także przepisy szczegółowe, np. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. To  np. kwestia odległości ścian, tarasów, czy balkonów od granic geodezyjnych działki, która może rzutować na powierzchnię zabudowy. Lato i wakacje to czas idealny na skupienie się nad projektem. Chcąc rozpocząć budowę wiosną, nie można dłużej z tym zwlekać. To moment najważniejszy. Budując dom nie powinniśmy iść na kompromisy. To życiowa decyzja, którą należy dobrze przemyśleć. Dom buduje się na lata, czasem i dla pokoleń, musi więc spełniać wszelkie nasze wymagania i zaspokajać potrzeby. To sporo tematów, dość trudnych do ogarnięcia przez laika, dlatego czasem warto wspomóc się kompleksowym doradztwem fachowców, np. firmą, która pomaga znaleźć działkę, projekt, jak również załatwia wszelkie formalności.

wznoszenie ścianJesień i zima
Formalności związane z budową domu to długi i żmudny proces. Zajmuje przeważnie pół roku. Po wybraniu i zakupie działki, musimy zdobyć dla niej wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Jeżeli Gmina nie posiada takiego planu, wówczas należy złożyć wniosek do Wydziału Architektury Urzędu  Gminy o wydanie warunków zabudowy terenu. Należy mieć tu już zakupiony projekt domu. Po dokonaniu wyboru projektu domu i wykonaniu projektu budowlanego należy zwrócić się do geodety. Jego zadanie to sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla działki budowlanej. Będzie to mapa w skali 1:500, przeznaczona do celów projektowych. Z samym projektem wybieramy się do architekta po zaadaptowanie projektu do działki na mapie sytuacyjno-wysokościowej. Musi on również dostosować projekt architektoniczno-budowlany do warunków Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego albo Warunków Zabudowy Terenu, do warunków na danym terenie. Dostosuje on także fundamenty budynku do warunków gruntowo-wodnych. W tym momencie potrzebne będą badania geologiczne. Następnie zaprojektuje trasy przyłączenia mediów oraz wjazd na działkę. Na tym etapie architekt może także wprowadzić wszelkie zmiany do zakupionego projektu. Wtedy właśnie należy także uzgodnić  projekt zagospodarowania działki z zakładem energetycznym, gazowniczym oraz wodociągowo-kanalizacyjnym.  Mając w ręku projekt budowlany, można starać się o pozwolenie na budowę. Należy zgłosić się do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Decyzję otrzymamy w ciągu 65 dni. Aby złożyć wniosek o pozwolenie na budowę, musimy przygotować odpowiednie dokumenty. Są to: cztery egzemplarze projektu budowlanego zawierające wszystkie ustalenia, decyzja o warunkach zabudowy terenu lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiednich oraz warunki techniczne dostawy mediów i decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Mając pozwolenie na budowę, naszym obowiązkiem jest powiadomienie Starostwa Powiatowego o zamiarze rozpoczęcia budowy. Musimy to zrobić z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Warto pamiętać o dołączeniu oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązków. I tutaj pozostaje wybór – samodzielnie, czy z fachowcami. To zależy od tego, jak czujemy się w temacie budowlanym. Jedno jest pewne, zlecając nadzór, projekt, całość prac, firmie zewnętrznej, możemy być pewni, że o niczym nie zapomnimy i zdążymy na czas.

Wiosna
Po jesiennej wędrówce od urzędu do urzędu, możemy rozpocząć budowę naszego wymarzonego domu. Oczywiście najpierw trzeba znaleźć ekipę wykonawców, a to wcale nie takie proste. Uczestnikami procesu budowlanego jest zawsze kilka osób. Należą do nich inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego (doglądający budowę w imieniu budującego), projektant oraz kierownik budowy, reprezentujący wykonawcę. Od zgrania tych osób oraz właściwej komunikacji między nimi zależy sukces – zbudowanie domu w określonym czasie i zgodnie ze sztuką budowlaną. Ekip budowlanych na rynku jest wiele. Decydując się na współpracę z jakąś firmą, należy dokładnie ją sprawdzić. Najlepiej zdać się na ekipę z polecenia, np. znajomych, którzy z nią wcześniej budowali. Należy sprawdzić projekty, które ma na koncie. Najważniejsze, by podpisać stosowną umowę na wykonanie prac. Unikniemy dzięki temu wszelkiego rodzaju nieporozumień. Przy budowaniu domu nie do końca sprawdza sięstan surowyzatrudnianie wielu ekip. Zdania na ten temat są podzielone. Wszystko zależy od tego, ile własnego czasu chcemy i możemy poświęcić budowie. Pracując zawodowo na pełen etap, nie do końca mamy możliwość przebywania na budowie tak często jak to jest potrzebne. Nie mamy także czasu na załatwianie związanych z nią formalności. Dlatego warto wówczas powierzyć całość prac jednej firmie, która kompleksowo zajmie się wszystkim.

Lato
To czas kiedy prace na naszej budowie powinny być już mocno zaawansowane. Budowa domu trwa przeważnie ok. 9-12 miesięcy. Wszystko zależy jednak od tego, kiedy zaczniemy prace przygotowawcze i komu powierzymy prace budowlane. Budując samodzielnie, doglądając prac, szukając ekip, które czasem trzeba wymieniać, czas budowy domu pewnie się wydłuży.

Oceń artykuł
3,00 / 5 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Ewa Kulesza

Źródło: ES Polska

Zdjęcia: Solbet

Polecamy Ci również

Zobacz także