Budowa domu bez pozwolenia, czyli znowelizowane Prawo budowlane

Budowa domu bez pozwolenia, czyli znowelizowane Prawo budowlane

Budowa domu bez pozwolenia jest możliwa już od 28 czerwca 2015 roku. To ułatwienie dla wielu inwestorów, ale nie oznacza wcale, że żadne dokumenty nie są wymagane przed budową domu.

Budowa domu bez pozwolenia - ale nie zawsze

Obowiązująca obecnie wersja prawa budowlanego weszła w życie 28 czerwca 2015 r. Zawiera wiele nowych uregulowań, które mają skrócić i uprościć proces budowy domu.
Jednym z najważniejszych udogodnień jest to, że na budowę domu nie jest już wymagane pozwolenie, a jedynie zgłoszenie robót budowlanych (art. 29)
.
Jeśli właściwy urząd nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 30 dni, można rozpocząć budowę. Urzędy mają 14 dni na wezwanie do uzupełnienia dokumentacji. Ponadto nie trzeba składać zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac budowlanych, ani dostarczać do projektu budowlanego oświadczenia o dostawie mediów oraz dostępie do drogi publicznej.

UWAGA – to uproszczenie dotyczy tylko domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Jeśli więc chcemy budować np. tuż przy granicy działki – to pozwolenie na budowę będzie trzeba uzyskać. Pozwolenia będą wymagane także w przypadku budynków wpisanych do rejestru zabytków (lub znajdujących się na terenach wpisanych do takiego rejestru).

Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden fakt - wiele prac można prowadzić tylko na podstawie formalnego zgłoszenia robót budowlanych, wraz z niezbędną dokumentacją.

Co można zbudować bez pozwolenia

Znowelizowane prawo przewiduje także, że bez pozwolenia będzie można budować m.in. (artykuł 29, ust. 1):

  • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki;
  • wolno stojących parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m² powierzchni działki
  • wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m², sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m² powierzchni działki
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m³ na dobę,
  • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m³,
  • przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 m².

Jakie remonty można przeprowadzić bez pozwolenia

Łatwiej będzie również z remontami – pozwolenie nie będzie wymagane w przypadku m.in (artykuł 29, ust. 2, pkt 1 i 4):

  • przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi to do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków,
  • remontu i przebudowy urządzeń budowlanych,
  • docieplenia budynków do wysokości 25 m.

Jednak i tutaj będzie obowiązek zgłoszenia robót budowlanych – wraz z odpowiednią dokumentacją.

Prawo budowlane - zmiany opublikowane w Dzienniku Ustaw poz. 443

Znowelizowane Prawo budowlane

 

Oceń artykuł
4,43 / 7 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Opracowanie: Katarzyna Laszczak

Źródło: sejm.gov.pl

Zdjęcia: Braas

Polecamy Ci również

Zobacz także