Bezpieczna budowa

Praca na budowie niesie ze sobą liczne i poważne zagrożenia. W roku 2009 w wypadkach przy pracy zbadanych przez inspektorów pracy zginęło lub zostało dotkniętych ciężkim kalectwem 420 osób.

Bezpieczna budowa - zdjęcie 1Co czwarta ofiara śmiertelna wypadku przy pracy była zatrudniona w branży budowlanej. Do najczęstszych przyczyn wypadków należą: nieodpowiednia organizacja pracy, brak właściwego nadzoru, lekceważenie zasad bezpieczeństwa, nieuwaga oraz pośpiech.

Wyniki kontroli PIP w I półroczu 2010 r.
W pierwszym półroczu br. inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzili 248 kontroli w zakresie badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, jakie miały miejsce w branży budowlanej. W tym okresie w budownictwie stwierdzono 6% spadek liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Najwięcej poszkodowanych w wypadkach przy pracy odnotowano w województwach: śląskim, mazowieckim i małopolskim. Blisko połowa poszkodowanych pracowała krócej niż rok w zakładzie, w którym doszło do wypadku.

Do większości wypadków doszło wskutek:

 • upadku z wysokości – 32,7% wszystkich wypadków,
 • uderzenia przez przedmiot spadający z góry – 10,5%,
 • utraty kontroli nad środkami transportu lub obsługiwanym sprzętem – 4,8%.

Najczęstsze przyczyny wypadków:

 • organizacyjne – 47%, związane m.in. z brakiem nadzoru, tolerowaniem odstępstw od przepisów i zasad bhp, niewłaściwymi instrukcjami, brakiem szkoleń, niewłaściwą koordynacją pracy, dopuszczaniem pracowników  z przeciwwskazaniami lekarskimi lub bez badań lekarskich do wykonywania pracy,
 • ludzkie – 40,5%, takie jak: nieprawidłowe lub niewłaściwe zachowanie pracownika, nieznajomość zagrożenia lub jego lekceważenie, niedostateczna koncentracja uwagi, nieużywanie środków ochrony indywidualnej,
 • techniczne – 12,5%, związane m.in. z: wadami konstrukcyjnymi lub materiałowymi, wadliwymi rozwiązaniami technicznymi, brakiem lub niewłaściwym zabezpieczeniem maszyn.

Wyniki kontroli PIP na budowach w I półroczu br.
Inspektorzy pracy przeprowadzili 3424 kontrole na 1457 budowach. Skontrolowali 3123 pracodawców, zatrudniających 33539 pracowników.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:

1. w zakresie organizacji stanowisk pracy:

 • niewłaściwie posadowione i zmontowane rusztowania – 44% skontrolowanych budów,
 • niewłaściwe zabezpieczenie pracy na wysokości – 35%,
 • brak zabezpieczenia, niewłaściwie oznakowana strefa niebezpieczna – 32%,
 • prowadzenie robót budowlanych bez instrukcji bezpiecznego wykonywania robót bądź niezgodnie z tą instrukcją –26%,
 • brak lub niewłaściwe zabezpieczenie wykopów – 9%.

2. w zakresie przygotowania pracowników do pracy:

 • instruktażowi stanowiskowemu nie zostało poddanych 4 000 pracowników,
 • brak aktualnych orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w tym do pracy na wysokości – nieprawidłowości dotyczyły 2574 pracowników,
 • dopuszczenie do pracy bez dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych – 1045 pracowników, w tym 245 osób nie miało uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

Zastosowane środki prawne:

 • 23692 decyzje nakazowe, w tym 1904 decyzje wstrzymania robót ze względu na bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników lub innych osób wykonujących prace budowlane oraz 875 decyzji skierowania do innych prac,
 • 1641 wystąpień zawierających ponad 5500 wniosków,
 • 1485 mandatów na łączną kwotę ponad 1 mln 800 tys. zł,
 • 89 wniosków o ukaranie do sądów grodzkich.

W drugiej połowie września 2010 r. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła nową edycję kampanii pod nazwą „BEZPIECZEŃSTWO PRACY W BUDOWNICTWIE – UPADKI, POŚLIZGNIĘCIA”. Tym razem akcent postawiony został na koszty wypadków przy pracy – niewspółmiernie wyższe od nakładów ponoszonych na bezpieczeństwo pracy w budownictwie. Kampania informacyjna ma na celu zwiększenie świadomości skutków zagrożeń zawodowych w budownictwie (w szczególności związanych z pracą na wysokości), odkrycie korzyści z inwestowania w bezpieczne miejsca pracy, a także pogłębienie wiedzy dotyczącej stosowania nowoczesnych środków ochrony zbiorowej. Adresatami tegorocznych działań są przede wszystkim pracodawcy, przedsiębiorcy oraz osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji inwestycyjnych, w tym dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w firmach sektora budowlanego.
Przy okazji Kampanii "Bezpieczeństwo Pracy w Budownictwie - upadki i poślizgnięcia" powstał także program prewencyjny dla małych i średnich firm budowlanych. Każda najmniejsza nawet firma budowlana, włącznie z osobami prywatnymi, które noszą się z zamiarem budowy domu może zaprosić do siebie Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy, który zaoferuje zainteresowanym pomoc w ustaleniu standardów bezpieczeństwa. Wiąże się z wizyta inspektora na terenie budowy (nie jest to inspekcja) i przekazaniem wiedzy, wskazaniem procedur i punktów krytycznych.

Oceń artykuł
5,00 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także