Beton komórkowy H+H - właściwości i zastosowanie

Beton komórkowy H+H - właściwości i zastosowanie

Beton komórkowy H+H - właściwości i zastosowanie - zdjęcie 1Beton komórkowy firmy H+H to materiał budowlany wyprodukowany wyłącznie z naturalnych surowców mineralnych: wapna, cementu, piasku i wody.

 Surowce te gwarantują, że jest to materiał ekologiczny i bardzo zdrowy (posiada znikomą promieniotwórczość naturalną). Podczas reakcji chemicznych zachodzących w procesie produkcji w masie powstają miliony małych porów i mikroporów powodując, że beton komórkowy posiada znakomite właściwości termoizolacyjne. Oznacza to, że jest najcieplejszym i najpowszechniej stosowanym materiałem budowlanym. Ściany z betonu komórkowego są odporne na działanie czynników atmosferycznych, a wykonane z niego budynki wymagają niewielkich nakładów finansowych przy ewentualnych naprawach bądź renowacjach. Beton komórkowy H+H jest materiałem bardzo trwałym, a dom z betonu komórkowego to rozwiązania dla pokoleń.

budowa bloku

Rozwiązania systemowe od piwnicy aż po dach

Rozwiązania systemowe z betonu komórkowego H+H obejmuje komplet elementów budowlanych, w tym bloczki ścienne, płytki, bloki modułowe, płaskie belki nadprożowe, kształtki U oraz zaprawy cienkowarstwowe. Wszystkie elementy systemu służą do budowy jednorodnego pod względem materiałowym domu. Zastosowanie systemowego rozwiązania zapewni szybkie i sprawne prowadzenie budowy.

Zastosowanie betonu komórkowego H+H

Beton komórkowy H+H stosuje się do wykonywania wszystkich przegród ściennych, co pozwala na wykonanie całego budynku z zastosowaniem jednego rodzaju materiału murowego. Beton komórkowy stosuje się przy wznoszeniu:

  • ścian zewnętrznych nośnych,
  • ścian piwnic,
  • ścian wewnętrznych nośnych,
  • ścian wewnętrznych nienośnych,
  • ścian ogniowych.

Beton komórkowy wykorzystuje się również do:

  • wypełnienia konstrukcji szkieletowych,
  • wykończenia wnętrz,
  • robót renowacyjnych.

beton komórkowy H+H

Dzięki zastosowaniu betonu komórkowego H+H istnieje możliwość optymalizacji parametrów ścian w zależności od ich przeznaczenia, poprzez odpowiedni wybór bloczków. Wytrzymałość i parametry cieplne produktów pozwalają na zastosowanie bloczków do wznoszenia ścian jednowarstwowych oraz ścian warstwowych.

Ściany zewnętrzne

Najpopularniejszym obecnie rozwiązaniem ściany zewnętrznej jest mur dwuwarstwowy ocieplony wełną mineralną lub styropianem. Zbudowana jest ona z warstwy konstrukcyjnej oraz warstwy izolacji termicznej. Na ściany dwuwarstwowe stosuje się bloczki z betonu komórkowego H+H odmiany 500, 600, 700.
Ściany jednowarstwowe z kolei charakteryzują się niższymi kosztami wykonania, ponieważ oszczędzamy na wykonaniu warstwy ocieplającej. Wykonanie ścian jednowarstwowych możliwe jest dzięki zastosowaniu bloczków z betonu komórkowego H+H odmiany 300, 350 400.

Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne są ścianami, które oddzielają poszczególne pomieszczenia mieszkania. Dla tego typu ścian bardzo istotny jest ich ciężar ze względu na dopuszczalne nośności stropów, a także możliwość łatwego ich montażu. Dzięki strukturze beton komórkowy H+H jest dużo lżejszy aniżeli inne materiały murowe, co powoduje, że ściany wykonane z betonu komórkowego nie obciążają w nadmierny sposób stropów. Bloczki z beton komórkowego H+H charakteryzują się łatwą obróbką. Przycinanie bloczków nie wymaga dużych nakładów siły i czasu. Ścianki działowe można bardzo szybko i łatwo wykonywać samodzielnie.

Wykończenia wnętrz - remonty i renowacje

Beton komórkowy H+H można swobodnie kształtować, dzięki temu wykonanie ścianek o skomplikowanych kształtach, w tym łuków nie jest trudna. Możliwości zastosowań cienkich bloczków H+H (płytek) do aranżacji wnętrz jest nieskończenie wiele. Mogą one również posłużyć do obudowy kominków, wanien i umywalek, stelaży instalacyjnych, brodzików, zabudowy kuchni i wielu innych.

Właściwości betonu komórkowego

Do podstawowych właściwości betonu komórkowego zaliczyć można gęstość, wytrzymałość na ściskanie, izolacyjność cieplną, paroprzepuszczalność czy odporność ogniową.

Gęstość

Norma PN-EN 771-4: 2012 wprowadza określenie klasy gęstości betonu komórkowego i podaje, że gęstość (w stanie suchym) elementów z betonu komórkowego zazwyczaj zawiera się w zakresie 300-1000 kg/m3 co 50 kg/m3. H+H Polska w swojej ofercie posiada odmiany 300, 350, 400, 500, 600, 700. Dla odmian tych obowiązują przedziały gęstości objętościowej i odpowiadające im marki. Niska gęstość, a tym samym ciężar betonu komórkowego to również niewielki ciężar konstrukcji. 1 m²ściany z betonu komórkowego H+H grubości 24 cm waży od 130 do 180 kg. Oznacza to wygodny transport elementów na budowę, łatwe murowanie, oraz mniejszy ciężar ściany.  W tabeli 1 pokazano przykładowe ciężary 1m² mury wykonanego z różnych materiałów.

Tabela 1. Ciężar 1m2 ściany wykonany z różnych materiałów ściennych.

  Gęstość  Ciężar 1m2 muru
Beton komórkowy odm 400 gr. 24 cm 400 kg/m3 Ok. 130 kg
Beton komórkowy odm 500 gr. 24 cm 500 kg/m3 Ok. 161 kg
Beton komórkowy odm 600 gr. 24 cm 600 kg/m3 Ok. 175 kg
Cegła ceramiczna gr. 25cm P+W 800 kg/m3 Ok. 210 kg
Cegła silikatowa gr. 24cm 1400 kg/m3 Ok. 331 kg
Pustak ceramiczny U 220 800 kg/m3 Ok. 220 kg

izolacyjność cieplnaIzolacyjność cieplna

Beton komórkowy H+H posiada najniższy współczynnik przewodzenia ciepła λ oraz charakteryzuje się najlepszą izolacyjnością cieplną spośród wszystkich materiałów konstrukcyjnych stosowanych do wznoszenia ścian zewnętrznych. Beton komórkowy jest materiałem izolacyjno-konstrukcyjnym, w związku z tym ściany zewnętrzne z betonu komórkowego są wystarczająco ciężkie i nie ulegają przegrzewaniu w okresie letnim. Jednocześnie przewodność cieplna materiału jest na tyle niska, że ściany bez problemu spełniają wymagania ochrony cieplnej budynków przy grubościach powyżej 365 mm. Beton komórkowy jest jedynym pewnym materiałem budowlanym z którego można wykonać ścianę jednowarstwową. Zaletą zewnętrznych ścian jednowarstwowych jest ich wystarczająca izolacyjność cieplna, bez potrzeby dodatkowego ocieplania. W tabeli 2 pokazano wartości współczynnika przewodzenia ciepła dla bloczków z betonu komórkowego o różnej gęstości.

Tabela 2. Wartości współczynnika przewodzenia ciepła dla bloczków z betonu komórkowego H+H

Klasa gęstości Współczynnik przewodzenia ciepła
λ deklarowany W/mK
300 0,085
350 0,095
400 0,110
500 0,130
550 0,140
600 0,155
700 0,185

Paroprzepuszczalność

Ściany z betonu komórkowego umożliwiają swobodny przepływ pary wodnej gromadzonej w pomieszczeniu na zewnątrz (”ściana oddycha”). Beton komórkowy H+H to nie tylko zachowanie pełnego komfortu cieplnego i akustycznego, ale także sprzyjający zdrowiu mikroklimat pomieszczeń odpowiedni dla alergików. Jest wiele cech opisujących zachowanie materiału wobec działającej na niego wilgoci. Jednym z nich jest m.in. podciąganie kapilarne, które określa poziom wilgoci, którą materiał jest w stanie podciągnąć kapilarnie w określonej jednostce czasu. Im mniejsze podciąganie kapilarne, tym materiał jest w stanie przyjąć mniej wilgoci. Podciąganie kapilarne betonu komórkowego jest jak na materiał porowaty bardzo niskie, nawet niższe niż np. dla ceramiki lub silikatów. Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 roku potwierdziły ten fakt. Zawilgocone ściany z betonu komórkowego szybko odsychały, wracając do stanu wilgotnościowego sprzed powodzi.
W świetle normy PN-EN 771-4:2012 producent powinien podać informację dotyczącą paroprzepuszczalności pary wodnej poprzez określenie współczynnika dyfuzji pary wodnej podanego w formie tabelarycznej w PN-EN 1745 lub określonego zgodnie z PN-EN ISO 12572. Norma nie określa poziomu wymagań dla współczynnika dyfuzji pary wodnej. Dla porównania przybliżone wartości dla niektórych materiałów budowlanych wynoszą następująco: żelbet δ=30·10-4 [g/m·h·hPa], tynk cementowy 45·10-4, styropian 12·10-4, wełna mineralna 480·10-4, mur ceglany 105·10-4, beton komórkowy 225·10-4.

odporność ogniowaOdporność ogniowa

Beton komórkowy H+H jest materiałem niepalnym o najwyższej klasie odporności ogniowej, zabezpieczającej przed rozprzestrzenianiem się ognia. Odporność ogniową dla ścian nośnych, osłonowych i działowych określa się wg kryteriów: nośność R, izolacyjności I oraz szczelności pożarowej E. Wg normy europejskiej beton komórkowy H+H klasyfikowany jest w Euroklasie A1, co oznacza, że jest to materiał o najwyższej klasie odporności ogniowej wśród materiałów budowlanych. Odporność ogniową - określa się ze względu na trzy podstawowe kryteria: nośności R, izolacyjności I, szczelności pożarowej E. Kryteria E oraz I dotyczą elementów oddzielających, takich jak ściany i stropy. Indeks liczbowy oznacza czas (minimalny) w minutach zachowania własności użytkowej i może przyjmować następujące wartości: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360. Ilustruje to następujący przykład: element budowlany zachowujący nośność w ciągu 155 min, szczelność w ciągu 80 min oraz izolacyjność w ciągu 42 min klasyfikuje się jako R 120/RE 60/REI 30. Ściany z betonu komórkowego typu wypełniającego tzn. ściany nieprzenoszące innych obciążeń poza ciężarem własnym mają już przy stosunkowo małej grubości odporność ogniową 120 minut. W tabeli podano klasyfikację ścian z betonu komórkowego, która dotyczy ścian nieotynkowanych i otynkowanych. W kolumnie odpowiadającej poziomowi obciążenia „0” podano klasyfikację dla ścian osłonowych i działowych (nieobciążonych). W pozostałych trzech kolumnach podano klasyfikację dla ścian nośnych w zależności od poziomu obciążenia, określonego jako stosunek obciążeń projektowych do nośności elementu. W tabeli 3 pokazano klasyfikację odporności ścian z betonu komórkowego H+H.

Grubość[mm] Klasa odporności ogniowej ścian przy poziomie obciążenia określanego jako stosunek obciążeń obliczeniowych do nośności obliczeniowej ściany
0 0,2 0,6 1,0
115, 120 EI 120 - - -
175, 180 EI 240 REI 240 REI 240 REI 120
240 EI 240 REI 240 REI 240 REI 240
300 EI 240 REI 240 REI 240 REI 240
360, 365 EI 240 REI 240 REI 240 REI 240
420 EI 240 REI 240 REI 240 REI 240
Oceń artykuł
5,00 / 1 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Piotr Gadomski

Źródło: H+H

Polecamy Ci również

Zobacz także